Teollinen Internet älyliikenneratkaisuissa

Tagit: Integraatiot, IoT, Ohjelmistokehitys, Kuljetus, liikenne ja logistiikka, älyliikenne, ITS

post_image

Älyliikenne on yksi Teollisen Internetin ratkaisujen suurimmista sovellusalueista ja toimialan teknologiaratkaisujen massiivinen hyödyntäjä. Älyliikenneratkaisujen avulla pyritään kehittämään liikennejärjestelmän sujuvuutta, ekologisuutta ja turvallisuutta. Tätä varten liikennetilanteesta, ympäristöolosuhteista ja ajoneuvoista kerätään jatkuvasti reaaliaikaista tietoa. Analysoidun tiedon avulla voidaan tarvittaessa varoittaa tienkäyttäjiä ja tehdä tarvittavia liikenteenohjauspäätöksiä.

Tieliikenteessä tunnelit ovat vaarallisimpia yksittäisiä tieosuuksia. Kaupunkialueella tunneleissa on paljon liikennettä ja vaaratilanteisiin nopea reagointi vaatii liikenteen hallintajärjestelmältä jatkuvaa liikenteen tilannekuvan seurantaa. Tunnelin sisällä olevat vaaratilanteet tulee tunnistaa välittömästi ja niistä tulee varoittaa tunnelia lähestyviä ajoneuvoja, jotta tilanteen aiheuttamat riskit voidaan minimoida. Kriittisissä tilanteissa tunnelista voidaan sulkea yksittäisiä kaistoja tai vaikka koko tunneli.

Nodeon Oy:n henkilöstöllä on yli 15 vuoden ja yli 100 projektin kokemus älyliikenneratkaisujen suunnittelusta ja liikenteen ohjausjärjestelmien toteuttamisesta. Helsingin kaupungissa sijaitsevaan Jokeri 2 -joukkoliikennetunneliin Nodeon toteutti tunnelin keskitetyn liikenteenohjausjärjestelmän. Järjestelmä kerää tunnelissa liikkuvista ajoneuvoista tietoa liikenteen reaaliaikaisen tilannekuvan selvittämiseksi, reagoi tunnelissa tapahtuviin liikennetilanteen muutoksiin ja ohjaa kaikki tunneliin sijoitettuja liikenteenohjauslaitteita.

Pinterest

Muita julkaisuja Nodeon Oy:lta