Tekes ja IBM yhteistyöhön: IBM Watsonin kognitiiviset kyvykkyydet vauhdittamaan kotimaista terveydenhuoltoa

Tilaaja: Tekes

Ajankohta: 2016 -

Tagit: Tuotekehitys ja suunnittelu, Big Data, Analytiikka, IoT, Pilvipalvelut / SaaS, Ohjelmistokehitys, Mobiilikehitys, Käyttöliittymäsuunnittelu, IBM, Terveys- ja sosiaalipalvelut, Julkishallinto, IT, Asiantuntijapalvelut, Konsultointi, Valmisohjelmisto, Sidosryhmä, kognitiivinen, kognitiivinen tietojenkäsittely, terveydenhuolto, Hyvinvointi, innovaatio, IBM Watson, watson, ekosysteemi, Watson Health

post_image

Innovaatiorahoituskeskus Tekes ja IBM aloittavat yhteistyön, joka avaa ainutlaatuisen mahdollisuuden hyödyntää IBM:n kognitiivisia teknologioita ja ratkaisuja kotimaisessa terveydenhuollossa. Tavoitteena on väestön hyvinvoinnin edistämisen lisäksi kehittää ja tukea kotimaista terveys- ja hyvinvointialan innovointia sekä koko terveydenhuollon liiketoimintaekosysteemiä. Vauhdittaakseen yhteistyötä IBM suunnittelee tekevänsä useita merkittäviä investointeja Suomeen. Tarkoituksena on perustaa Watson Health -osaamiskeskus ja ensimmäinen pohjoismainen terveydenhuoltoalan kompetenssikeskus Suomeen. Lisäksi perustetaan ensimmäinen Yhdysvaltojen ulkopuolella oleva kansallinen kuvantamisen osaamiskeskus. Näiden keskusten arvioidaan työllistävän n. 150 työntekijää tulevien vuosien aikana.

”Läheinen yhteistyö terveydenhuoltoalan yritysten, tutkimusorganisaatioiden ja kansainvälisesti arvostettujen sairaaloiden kanssa on muodostanut vahvan ekosysteemin Suomeen. Olen luottavainen siitä, että IBM Watsonin kognitiiviset kyvykkyydet tulevat vauhdittamaan kotimaista kehitystyötä ja asettavat näin Suomen terveydenhuollon muutoksen eturintamaan niin eurooppalaisesta kuin maailmanlaajuisesta näkökulmasta tarkasteltuna”, sanoo Tekesin pääjohtaja Pekka Soini.

”Tekes näkee terveydenhuollon tulevaisuudessa nojaavan voimakkaasti terveyteen ja hyvinvointiin liittyvän datan tehokkaaseen hyödyntämiseen, joka nostaa suomalaiset sairaalat maailman edistyneimpien dataa ja IoT-teknologioita hyödyntävien sairaaloiden joukkoon”, lisää Tekesin hyvinvointi ja terveys -alueen johtaja Anssi Pulkkinen.

”IBM:n keinoälyn käyttäminen saattaa avata meille aivan uusia ovia kehitettäessä uusia hoitomenetelmiä. Watsonin kognitiivisia kyvykkyyksiä hyödyntämällä voidaan saada aikaan vielä maailmanlaajuisesti merkittäviä tutkimustuloksia”, sanoo HUS:n johtava ylilääkäri Markku Mäkijärvi.

Lue asiakasreferenssistä lisää alla olevien linkkien kautta:
IBM Watsonin kognitiiviset kyvykkyydet ja teknologiat vauhdittamaan kotimaista terveydenhuoltoa ja alan innovointia
Tekoälyn Watson-keskus Suomeen - IBM ja Tekes yhteistyöhön
Suomesta terveysteknologian suurvalta tekoälyn avulla

Pinterest

Muita julkaisuja IBM Finland Ab Oy:lta