Tampereen kaupunki

Tilaaja: Tampereen Kaupunki

Ajankohta: 2012 -

Tagit: Tietohallinto, Paikkatieto GIS, Laadunvarmistus, Pilvipalvelut / SaaS, IT, Julkishallinto, Asiantuntijapalvelut, Valmisohjelmisto, Konsultointi, Paikkatietopalvelujen monitorointi, Paikkatietopalveluiden käyttöanalytiikka, Paikkatietopalveluiden suorituskykytestaus

post_image

Tampereen kaupunki otti vuoden 2013 alussa käyttöönsä Spatineo Monitor –palvelun paikkatietopalveluidensa laadun varmistukseen ja käytön seurantaan. Tampere on tehnyt määrätietoista työtä kattavien ja laadukkaiden paikkatietopalveluiden tuottamiseksi. Vuosien 2011 ja 2012 aikana julkistettiin useita palveluita, joita käyttää suuri joukko kuntalaisia sekä yrityksiä. Kehittääkseen näiden palveluiden laatua entisestään Spatineo Monitorin käyttöönotto oli luonteva askel. Spatineo Monitorin avulla Tampere seuraa aktiivisesti omien paikkatietopalveluidensa laatua, tunnistaa jatkuvasti pullonkauloja ja parannuskohteita, julkistaa tiedotteita käyttäjilleen sekä raportoi palveluiden käyttöä ja käyttöasteita.


Syksyllä 2014 Tampereen kaupunki on täydensi rajapintapalveluidensa laadunvarmistustyökaluja ottamalla Spatineo Performancen käyttöönsä. Spatineo Performance on paikkatietopalveluiden suorituskykytestaukseen tarkoitettu tuote, jonka Tampere hankki voidakseen todentaa paikkatiedon rajapintapalveluidensa suorituskyvyn. Kaupunki käyttää rajapintapalveluita useissa eri käyttötarkoituksissa viranomaiskäytöstä avoimeen dataan. “On erittäin tärkeää tietää, millaisia palvelupyyntömääriä palvelut kestävät jatkuvasti kasvavassa ja kehittyvässä ympäristössä. Näin voimme varmistaa jo ennalta, että palvelukapasiteetti riittää vastaamaan tulevia tarpeita.”, kertoo Tampereen kaupungin erikoissuunnittelija Marko Kauppi.

Pinterest

Muita julkaisuja Spatineo Oy:lta