Taaleri tehostaa kommunikointiaan Benemenin avulla

Tilaaja: Taaleri on innovatiivinen ja voimakkaasti kasvava

Ajankohta: 2011 - 2012

Toimittajan yhteyshenkilö: Janne Ruskovaara +358505258565 janne.ruskovaara@benemen.com

Tagit: Asiakaspalvelu, Asiakkuudenhallinta CRM, BI ja raportointi, Tietohallinto, Integraatiot, Ketterät menetelmät, Pilvipalvelut / SaaS, Tietoliikennepalvelut, Microsoft, Android, Windows, Järjestöt ja yhdistykset, Pankki ja vakuutus, Terveys- ja sosiaalipalvelut, Konsultointi, Tuki- ja ylläpitotyö, Asiakaskokemuksen johtaminen, integraatioalusta, kommunikaatioratkaisu, johdon raportointi, asiakaskokemus, Contact Center, call center, BI-ratkaisut

post_image

Taaleri on innovatiivinen ja voimakkaasti kasvava suomalainen varainhoitaja, joka tarjoaa korkealaatuisia sijoitus- ja rahoituspalveluja institutionaalisille sijoittajille, yrityksille sekä yksityishenkilöille. Taaleri Oyj on listattu NASDAQ OMX:n ylläpitämälle markkinapaikalle.

Tarve

Taalerin työntekijät ovat jatkuvassa vuo­rovaikutuksessa asiakkaiden kanssa ja tästä syystä tavoitettavuus sekä tehokkaat työkalut kommunikointiin ovat erityisen tärkeässä asemassa. Tähän tarpeeseen haettiin sopivaa ratkaisua.

Kommunikaatiotyökalujen aika- ja paikkariippumattomuus oli ehdotonta.

Ratkaisu


Benemen toimitti Taalerille Contact Center asiakaspalveluratkaisun. Asiantuntijat ovat tehokkaasti järjestettyjen palvelujonojen ansiosta nopeasti asiakkaiden tavoitettavissa. Asiakaspalveluratkaisuun liitettiin mukaan matkapuhelinliittymät, puhelutallennuspalvelu sekä kommunikaatioraportointi.


Uusi saavutettu tehokkuus on parhaiten ha­vaittavissa selkeänä työntekijöiden tavoitettavuuden parantumisena asiakkaille, joille oikean osaajan saaminen puhelimen päähän pitää olla tehokasta ja helppoa. Palveluvasteaika on parantunut huo­mattavasti ja sen kehitystä pystytään myös seuraamaan Benemenin toimittamalla raportointipalvelulla. 


Työntekjiöille toimintaa tehostavat välineet tuovat helpotusta, esimerkiksi kaikissa puhelimissa ilman sovellusasennuksia toimiva puheluiden tallennus vähentää merkittävästi tarvetta tehdä manu­aalista raportointia puheluiden sisällöstä.

"Kasvumme on ollut hyvin voimakasta ja kuitenkin meidän tulee palvella hyvin sekä nykyisiä että tuleviakin asiakkaitamme. Hyvät kommunikaatiotyökalut ovat tässä työssä keskeisessä asemassa."

Karri Haaparinne

Varatoimitusjohtaja
Taaleri
Hyödyt

  • Contact Center asiakaspalveluratkaisu on tehostanut Taalerin omien resurs­sien hyödyntämistä

  • Tavoitettavuus on parantunut asiakkaiden suuntaan.

  • Palveluvasteaika on parantunut huo­mattavasti, sen kehitystä pystytään nyt myös seuraamaan reaaliaikaisesti ajantasaisella raportoinnilla. 

  • Kommuni­kaatioraportointi tuo nyt oikean tiedon yrityksessä tapahtuvasta kommunikaatiosta kokonaisvaltaisesti. Raportointi yhdistää CRM­-järjestelmään syötetyt tiedot puhelimitse tapahtuviin asia­kaskohtaamisiin automaattisesti.

  • Kokonais­kuvan hahmottaminen asiakaskohtaamisten määrästä ja laadusta on nyt uudella tasolla. Rapor­toinnin ajantasaisuus on olennaista asiakaspalvelujohtamisessa.

  • Puhelutallennuspalvelu toimii kaikissa päätelaitteissa ja työntekijät voivat hyödyntää sitä mielipuhelimillaan.

  • Palveluita ja niiden käyttäjämäärää voidaan lisätä tai poistaa täysin tarpeiden mukaisesti.

Pinterest

Muita julkaisuja Benemen:lta