TAAKA - ojituksen ja tienrakennuksen työkalu (drainage planning)

Tilaaja: Metsähallitus

Ajankohta: 2010 -

Toimittajan yhteyshenkilö: jari.kinnunen@arbonaut.com

Tagit: Tuotekehitys ja suunnittelu, Logistiikka, Laatu, turvallisuus ja ympäristö, Paikkatieto GIS, Open source, Kuljetus, liikenne ja logistiikka, Toteutustyö, Tuki- ja ylläpitotyö

post_image

Taaka -sovellus on järjestelmä Metsähallituksen kunnostusojituksen ja tienrakennuksen yksityiskohtaisen suunnittelun tarpeisiin. Sovelluksella voidaan laatia ja muokata suunnitelmia sekä tuottaa monipuolisia raportteja kuten työohjeita ja työmaakarttoja. Järjestelmä perustuu avoimen lähdekoodin uDig-paikkatietoalustaan ja se sisältää kaikki modernin ja laaja-alaisen paikkatietojärjestelmän toiminnot.

--

Taaka provides highly specialized tools for detailed forest drainage planning. Taaka is drainage and road planning and construction GIS application for Metsähallitus. With application it is possible to create and edit plans, and generate versatile reports such as work instructions and site maps. The system is based on Open Source GIS technologies, and includes all the functions of a modern and extensive GIS system.


Pinterest

Muita julkaisuja Arbonaut:lta