Sovellushallinnan kehitystyö näkyy Ilmarisen asiakkaille toimivina palveluina

“Sovellushallinnan yhteisen kehitysohjelman avulla olemme parantaneet toimintaa, yhteisiä kokous- ja dokumentaatiokäytäntöjä sekä yhtenäistäneet raportointia. Toimivat prosessit Tiedon kanssa näkyvät myös asiakkaillemme toimivina järjestelminä ja palveluina”, kertoo osastopäällikkö Juha Junnelin Ilmarisesta.


Tieto hoitaa käyttö- ja tuotantopalveluiden lisäksi Ilmarisen sovellushallintaa eli vastaa, että liiketoimintaa pyörittävät ohjelmistot toimivat ja mahdollisten ongelmien sattuessa ratkaisevat ne nopeasti. Tällä pyritään sujuvaan työympäristöön.

“Olemme miettineet yhdessä, miten palvelua tuotetaan niin, että se on mahdollisimman virheetöntä. Hyvällä ennakoinnilla olemme pyrkineet välttämään ongelmia ja yhtenäistämällä toimintatapoja olemme tehostaneet työskentelyä”, sanoo Manager of Continuous Services
Minna Willem Tiedolta.

Muutokset jalkautetaan kehitysohjelmilla

Sovellushallintapalvelun kehitystyöllä on merkittävä rooli Ilmarisen ja Tiedon yhteistyössä. Kun kehittämismahdollisuuksia tunnistetaan, niihin tartutaan. Willemin mukaan kehittämiskohteita kartoitetaan laajamittaisemmin sopimusneuvottelujen yhteydessä, jolloin pyritään ehdottamaan parannuksia palveluihin. Innovatiivisiin ratkaisuihin haetaan ajatuksia ja välineitä Tiedon parhaista käytänteistä. Jotta muutos todella tapahtuu, siitä tehdään kehitysohjelma, jossa toimenpiteet sovitaan. Lisäksi palvelun johtoryhmä seuraa työtä, jotta muutos ei jää vain puheeksi.

“Esimerkiksi aikaisemmin jokaisella sovelluksella oli oma ohjausryhmä, mutta nyt ne on koottu laajempiin sovellusryhmiin, joilla on yhtenäiset toimintamallit. Lisäksi olemme parhaimmillaan pystyneet lyhentämään pitkäkestoisia prosesseja viidestä kuukaudesta kolmeen”, Junnelin kertoo.

Yhteistyö Tiedon kanssa on ollut Junnelinin mukaan mutkatonta ja helppoa, kun vaikeistakin asioista on voitu puhua avoimesti. Kehitystyön tuloksena Ilmarisen asiakkaille saadaan nykyään nopeammin tuotoksia valmiiksi ja vuosilaskelmia oikeilla tuloksilla. Sovellusten toiminnassa on vähemmän häiriöitä ja Ilmarinen on muutostilanteissa ketterämpi.

Työeläkealueen osaamiskeskus takaa resurssit ja osaamisen

Jotta Tieto pystyy takaamaan Ilmariselle riittävät resurssit ja osaamisen haastavan työeläkealan liiketoiminnan ja IT-ratkaisujen ymmärtämiseen, se on perustanut Työeläkealueen osaamiskeskuksen, joka kokoaa kaikki osaajat yhteen. Asiantuntijuuden lisäksi tällä pyritään takaamaan myös osaajien lukumäärä, jotta loma-ajat ja sairastapaukset eivät vaikuta toimintaan.

“Olimme hieman huolissamme, kun sekä meiltä että Tiedolta oli eläköitymässä työeläkealueen mestareita. Yhteistyötä ja osaamista on laajennettu yhteisten perehdytys- ja koulutustapaamisten avulla. Osaamiskeskus sekä Tiedon kehittämä mentorointisuunnitelma, jolla osaamista siirtämään seuraaville sukupolville, on meille erittäin arvokasta. Tästä tulee uutta virtaa toimintaan”, Junnelin kertoo.

Referenssi Sovellushallinnan kehitystyö näkyy Ilmarisen asiakkaille toimivina palveluina
Tilaaja: Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen
Lisätietoja: Siirry yrityksen profiiliin Siirry yrityksen kotisivulle
Tagit
Jos tarjontatagi on sininen, pääset klikkaamalla sen kuvaukseen
BI ja raportointi
Tietohallinto
Dokumenttien hallinta
It-omaisuuden hallinta
Pankki ja vakuutus
Konsultointi
Tuki- ja ylläpitotyö
 
Pinterest

Asiantuntijat ja yhteyshenkilöt

Osaajia ja yhteyshenkilöitä ei ole vielä kuvattu, tai premium-profiilia ei ole aktivoitu.

Muita julkaisuja Tieto Oyj:lta

Digitalisaatio & innovaatiot blogimedia

Seuraa Digitalisaatiokentän kehittymistä Suomen johtavien asiantuntijoiden haastatteluja ja asiantuntijakirjoituksia lukemalla

Lisätty todellisuus etäneuvonnassa yhdistettynä älykkääseen asiantuntijaportaaliin auttaa teollisuuden huoltotöissä
Suksee.fi -verkkovalmennus on Inbound-markkinoinnin taidonnäyte
It- ja ohjelmistoyritysten markkinointi 2018 ja alan liiketoiminnan rakennus digiaikana