Solinor tukee Nets:iä saavuttamaan PCI DSS -standardin mukaisen yhdenmukaisuuden

Tilaaja: Nets

Ajankohta: 2013 -

Toimittajan yhteyshenkilö: Marko Kuusniemi

Tagit: Tietohallinto, Laatu, turvallisuus ja ympäristö, It-infrapalvelut, Tietoturva, Auditointi, Laadunvarmistus, Maksaminen, IT, Asiantuntijapalvelut, Pankki ja vakuutus, Konsultointi, Sidosryhmä

post_image

Solinor on toimittanut Netsille ja sen edeltäjälle Luottokunnalle PCI DSS -standardin mukaisia ohjelmistosuunnittelun, toteutuksen ja järjestelmäylläpidon palveluita vuodesta 2007. Vuoden 2013 toukokuussa yhteistyötä laajennettiin kattamaan myös hanketason konsultointia sekä projektien toteuttamisen koordinointia. Solinor konsultoi Netsiä mm. PCI DSS -standardin vaatimukset täyttävän dokumentointikehyksen luomisessa. Lisäksi Solinor konsultoi aikaan sidottujen PCI DSS -tehtävien määrityksessä sekä auttoi näiden tehtävien jalkauttamisessa Netsin organisaatioon. Yhteistyö jatkuu edelleen PCI DSS mukaisten maksujen vastaanottamisen palveluiden parissa. Konsultointi tukee Netsiä saavuttamaan palveluilleen PCI DSS -standardin mukaisen yhdenmukaisuuden.

Suosittelija:

Juha Pietikäinen, Programme Manager, PCI Finland, Nets Oy

Pinterest

Muita julkaisuja Solinor Oy:lta