Selvitys: Suomalaiset lean-menetelmiä käyttävät yritykset menestyvät paremmin

Tagit: Tietohallinto, Ketterät menetelmät, Ohjelmistokehitys, Arkkitehtuuri, Asiantuntijapalvelut, IT, Julkishallinto, Konsultointi, Valmisohjelmisto, Lean, lean ohjelmistokehitys, lean selvitys, selvitys

post_image

Selvitimme lean-menetelmiä käyttävien suomalaisten organisaatioiden lean-toiminnasta saamia hyötyjä ja kokemuksia. Puolet vastaajaorganisaatioista kertoi toiminnan tehostuneen lean-menetelmien avulla, ja lähes puolet oli onnistunut parantamaan myös asiakastyytyväisyyttä. Tutkimuksen kiinnostava löydös oli myös se, että laajalti lean-menetelmiä käyttävien organisaatioiden talouskehitys oli ollut suotuisampaa kuin verrokeilla.

Lue lisää blogistamme ja lataa selvitys kokonaisuudessaan maksutta.

Pinterest

Muita julkaisuja Codento Oy:lta