Self-service BI strategisen päätöksenteon tukena

Tilaaja: Wärtsilä

Tagit: BI ja raportointi, Projektinhallinta, Tietohallinto, Ketterät menetelmät, Kuljetus, liikenne ja logistiikka, Prosessiteollisuus, Valmistava teollisuus, Konsultointi, Valmisohjelmisto

post_image

PROJEKTIN LOPPUTULOS

Strategista päätöksentekoa tukeva järjestelmä, joka mahdollistaa joustavan itsepalveluraportoinnin ja integroi ulkoisen markkinadatan sisäiseen tietoon. Nyt analyytikoille jää enemmän aikaa analyysien teettämiseen ja tiedon tutkimiseen. Järjestelmä elää sulassa sovussa keskitetyn tietovaraston kanssa ja mahdollistaa Ship Powerin liiketoimintaa tukevan tietosisällön itsenäisen kehittämisen, ketterästi ja kestävästi.

LÄHTÖTILANNE

Kuten usein suurissa ja globaaleissa organisaatioissa, myös Wärtsilässä keskitetty tietovarasto on raportoinnin ja analysoinnin sydän, jota hallinnoi konsernin tietohallinto. Ship Powerin tarpeena oli kuitenkin omaan käyttöön tarkoitettu tietovaranto, jonka lähdetietoina toimivat Ship Poweria palvelevat tiedot. Kehittämisestä haluttiin tehdä ketterää ja samalla hallittua.

PROJEKTIN TAVOITTEET JA ETENEMINEN
Tärkeitä tavoitteita projektille olivat tuottaa Ship Powerille parempaa markkinaymmärrystä ja tukea reagointikykyä markkinamuutoksiin globaalissa yhteisössä, jossa tuotteita on paljon. Muiksi tärkeiksi ominaisuuksiksi todettiin datan luotettavuus, paremmat analyysit ja tietojen entistä ketterämpi hyödyntäminen.

Uuden tietovaraston kehittämisessä noudatettiin yhteisiä pelisääntöjä ja yleiskäyttöinen tietosisältö noudettiin keskitetyn tietovaraston kautta. Näin saavutettiin kyvykkyys raportoida ja analysoida tietoja yli divisioonarajojen ja autonomisesti kehitetty Ship Powerin tietovarasto oli hallittavissa keskitetyn ylläpito-organisaation toimesta.

Liiketoiminnan puolelta projektin onnistumiseen liittyviä avainasioita olivat vahva tarpeiden ja tietosisällön ymmärrys, tarpeiden ja tietosisällön kommunikointiin panostettu aika ja kyky rajata sekä priorisoida eri vaiheissa toteutettavia tuotoksia. Matala projektiorganisaatio tuki tehokasta kommunikointia ja mahdollisti nopeat päätökset ja suunnan muutokset. 

Pinterest

Muita julkaisuja Enfo Rongo Oy:lta