Schneider Electric Finland ja Tosibox Oy sopimukseen

Tilaaja: Schneider Electric Finland

post_image

Schneider Electric on maailmanlaajuinen energianhallinnan asiantuntija, jolla on
toimintaa yli 100 maassa. Konserni on johtava toimija energia- ja
infrastruktuurimarkkinoilla, teollisissa prosesseissa, rakennusautomaatiossa sekä
tietoliikennekeskuksissa ja -verkoissa. Lisäksi se on laajalti edustettuna
asuinkiinteistösovelluksissa. Yrityksen yli 170 000 työntekijää auttavat aktiivisesti
ihmisiä ja organisaatioita hyödyntämään energiaa mahdollisimman tehokkaasti.
Vuonna 2014 yrityksen liikevaihto oli 25 miljardia euroa.


Schneider Electric Finland ja Tosibox Oy ovat sopineet Tosibox-teknologian
hyödyntämisestä Schneider Electric Finlandin kiinteistönhallintajärjestelmien
etäpalvelukohteissa. Tosiboxin VPN-keskitin takaa jatkuva-aikaisen, keskitetyn ja
tietoturvallisen yhteyden kohteiden valvomiseen, hallintaan sekä mahdollistamaan
integraation muihin järjestelmiin. Tosibox etäyhteysratkaisuiden avulla Schneider
Electric voi tarjota asiakkailleen selkeän tietoturvallisen konseptin julkisen internetin
yli tehtävien yhteyksien hallintaan.

“Järjestelmien etähallinta ja integraatiot eri järjestelmien välillä yleistyvät koko ajan.
Tosiboxin ratkaisu tuo selkeästi järjestelmät lähemmäksi toisiaan.” kertoo Schneider
Electricin Cloud Service Manager Hanna Eloranta. “Asiakkaiden koko kiinteistömassan
hallinta on palvelumme sydän. Tosibox-yhteyksien käyttöönoton helppous sekä
laadukas ja tuotteistettu tietoturva ovat meille suuri etu.” jatkaa Eloranta.

“Schneider Electric konsernin kaltaisten kansainvälisten yhteistyökumppaneiden
luottamus Tosibox-teknologiaan vahvistaa entisestään Tosiboxin kiinnostavuutta
globaalisti. Juuri Schneider Electricin tyyppisiä tarpeita varten Plug & GoTM
yhteysmenetelmä on kehitetty. Käyttöönoton täytyy olla niin helppoa kohteesta ja
internet yhteyksistä riippumatta, ettei konfigurointia ja joukkoa erityisasiantuntijoita
tarvita, tietenkään tietoturvaa riskeeraamatta. Uskomme yhteistyön hyödyntävän
molempia osapuolia ja tuovan merkittävää liiketoiminallista etua.” summaa Tosiboxin
teknologiajohtaja Veikko Ylimartimo.

Pinterest

Muita julkaisuja Tosibox Oy:lta