Sähköinen työskentely-ympäristö ja viestintäkanava

Tilaaja: Caruna

Tagit: Viestintä, Tuotanto, HR, Sisällönhallinta, Arkkitehtuuri, Microsoft, Raaka-aineet ja energia, Konsultointi, Toteutustyö, Intranet, Käytettävyys, sähköinen työtila, sisällön hallinta

post_image

Sähköverkkoyhtiö Caruna tarvitsi oman intranetin irtautuessaan energiayhtiö Fortumista keväällä 2014. Myös olemassa olevat työntekijöiden sähköiset työtilat haluttiin siirtää uuteen ympäristöön.

Tavoitteena oli luoda uudelle yritykselle yhtenäinen sähköinen työskentely-ympäristö ja viestintäkanava, jossa sisällön tuottaminen ja tiedon löytäminen olisi vaivatonta.

Uusi ympäristö päätettiin toteuttaa Microsoft SharePoint 2013 -alustalle. Kilpailutuksen perusteella toteutuskumppaniksi valittiin Affecto.

”Affectolla oli hyvät referenssit tämänkaltaisista projekteista. He myös tunsivat vanhan ympäristön ja meidän tarpeemme”, Carunan tietohallinnon projektipäällikkö Heli Bloigu sanoo.

Projektin aikana sekä ketterän kehityksen työtapa että liettualaisia asiantuntijoita hyödyntävä nearshore-toteutus osoittautuivat toimiviksi ratkaisuiksi. Käytettävyydessä korostettiin alusta alkaen, että tiedon on löydyttävä helposti ja että uuden tiedon tuottaminen on helppoa.

”Kehitämme käyttöliittymää käyttäjäpalautteen perusteella. Mietimme jatkuvasti, miten voimme parantaa käytettävyyttä ja kannustamme kaikkia työntekijöitä jakamaan aktiivisesti tietoa”, Carunan viestintäjohtaja Henna Tuominen tähdentää.

Yhteistyö affectolaisten kanssa ja saavutettu lopputulos miellyttävät sekä Tuomista että Bloigua.

”Affecton asiantuntijat olivat koko projektin ajan aktiivisia ja antoivat nopeasti vastauksia auki oleviin kysymyksiin. He olivat hyvin keskittyneet meidän projektiimme. Tiiviisti aikataulutettu projekti täytti hyvin meidän asettamamme tavoitteet”, Bloigu kiittelee.


http://www.affecto.fi/Asiakkaat/Caruna

Pinterest

Muita julkaisuja Affecto:lta