Rotterdamin satama tehostaa omaisuudenhallintaansa paikkatiedolla

Tilaaja: Port of Rotterdam

Tagit: Toiminnanohjaus ERP, Logistiikka, Paikkatieto GIS, IoT, Kuljetus, liikenne ja logistiikka, Valmisohjelmisto, Konsultointi, Toteutustyö, Koulutus, Tuki- ja ylläpitotyö, Esri Finland

post_image

Esrin ArcGIS-paikkatietoalusta tehostaa Rotterdamin sataman käyttöomaisuuden hallintaa yhdistämällä eri tietojärjestelmät ja käyttäjät toisiinsa. Paikkatieto tehostaa suunnittelua ja tiedonkulkua sekä mahdollistaa kattavan tilannekuvan muodostamisen kaikista sataman operaatioista.

Paikkatietojärjestelmän avulla voidaan Rotterdamin sataman käytössä oleva rajattu alue käyttämään mahdollisimman tehokkaasti ja optimoimaan sen toiminnot. Toiminnan tehostumisella saadaan aikaan konkreettisia hyötyjä, kuten käyttöomaisuuden tuoton maksimointi sekä kustannusten vähentäminen.

Lue lisää Rotterdamin sataman PortMaps-ratkaisusta
Pinterest

Muita julkaisuja Esri Finland Oy:lta