Relator tukee Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymää tietosuojan kehittämisessä

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä on jo pitkään valmistautunut EU:n tietosuoja-asetuksen tuloon. Relator valittiin kilpailutuksen kautta toteuttamaan nykytilan kartoitusta sekä tukemaan tietosuojavastaavan työtä vaatimusten täyttämisessä.

"Yhteistyö Relatorin kanssa on sujunut vallan mainiosti", kommentoi Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän tietosuojavastaava Antti-Olli Taipale.

Nykytilan kartoitus toteutettiin tietosuoja-asetuksen vaatimusten perusteella muodostetun kysymyspatteriston avulla asiakkaan kanssa valituille henkilörekistereille, tietojärjestelmille ja käsittelyprosesseille. Kysymyksissä painotettiin systemaattiseen tietoturvallisuuden hallintaan sekä turvallisuuden todennettavuuteen liittyviä näkökohtia. Nykytilan kartoituksen tulokset raportoitiin havainnollisena tilannekuvana kokonaisuudesta, arvioina eri vaatimusten toteutumisesta sekä niiden pohjalta muodostettuina ehdotuksina tarvittavista toimenpiteistä.

Nykytilan kartoituksen jälkeen Relatorin asiantuntija on ollut tukemassa Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän tietosuojatiimin työtä projektin eri vaiheissa. Tiimi koostuu tietosuojavastaavan lisäksi organisaation eri toimialoilta nimetyistä tietosuojapartnereista. Projektin aikana on tullut vastaan monia erilaisia tilanteita, joissa on pitänyt soveltaa tietosuoja-asetuksen vaatimuksia asiakkaan toimintaan. Projektissa on pystytty hyödyntämään Relatorin laajaa kokemusta sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalta.

"Tällä yhteistyökuviolla on nopeasti saatu aikaan laajempaakin ymmärtämistä tietosuoja-asioissa niin asiantuntijoiden kuin johdonkin näkökulmasta", kommentoi Antti-Olli Taipale.

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymässä on kehitetty systemaattista tietojärjestelmien ja tietojen muodostaman kokonaisuuden hallintaa, mikä on antanut erinomaisen pohjan tietosuojan kehittämiselle. Projektissa on tuotu tietosuoja-asetuksen vaatimia näkökulmia osaksi hallittua kokonaisuutta. Tietosuoja-asetus edellyttää monia eri asioita ja konsultoinnissa on joustavasti tuettu mm. sopimusten tietosuojavaatimuksia, selosteiden laatimista ja tietoturvallisuudenhallintaa.

Suosittelija:

"Yhteistyö Relatorin kanssa on sujunut vallan mainiosti", kommentoi Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän tietosuojavastaava Antti-Olli Taipale. "Tällä yhteistyökuviolla on nopeasti saatu aikaan laajempaakin ymmärtämistä tietosuoja-asioissa niin asiantuntijoiden kuin johdonkin näkökulmasta", kommentoi Antti-Olli Taipale.

Antti-Olli Taipale, Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän tietosuojavastaava

Referenssi Relator tukee Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymää tietosuojan kehittämisessä
Tilaaja: Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä
Ajankohta:2017 -
Toimittajan yhteyshenkilö:
Olli Pitkänen, 050 386 5600
Lisätietoja: Siirry yrityksen profiiliin Siirry yrityksen kotisivulle
Tagit
Jos tarjontatagi on sininen, pääset klikkaamalla sen kuvaukseen
Laatu, turvallisuus ja ympäristö
Taloushallinto
Terveys- ja sosiaalipalvelut
Konsultointi
EU-tietosuoja Tietosuoja
Pinterest

Asiantuntijat ja yhteyshenkilöt

Osaajia ja yhteyshenkilöitä ei ole vielä kuvattu, tai premium-profiilia ei ole aktivoitu.

Muita julkaisuja Relator Oy:lta

Digitalisaatio & innovaatiot blogimedia

Seuraa Digitalisaatiokentän kehittymistä Suomen johtavien asiantuntijoiden haastatteluja ja asiantuntijakirjoituksia lukemalla

Oppimisen tulevaisuus - oppia.fi loi alustan osaamisen ylläpitoon
Tekoälypohjainen ohjelmistokehitys automoi ohjelmistotuotannon prosesseja
Accountor Enterprise ja Vainu yhteistyöhön - Vainu integroituu nyt Dynamics 365 Salesiin