Ramentorin ohjelmistoilla iso rooli ydinjätelaitoksen turvallisuuden varmistamisessa

Tilaaja: Posiva

Tagit: Laatu, turvallisuus ja ympäristö, Tuotekehitys ja suunnittelu, Big Data, IoT, Asiantuntijapalvelut, Analytiikka, RAMS, Riskien hallinta, lifecycle management

post_image

Posivan Eurajoen Olkiluotoon suunnitteleman käytetyn ydinpolttoaineen kapselointi- ja loppusijoituslaitoksen suunnittelussa turvallisuus on avainasia. Turvallisuuden ja toimivuuden varmistamiseksi laitoksen teknisten suunnitelmien katselmoinnissa ja riskianalyyseissä hyödynnetään tamperelaisen Ramentor Oy:n riskien hallinnan, käytettävyyden ja luotettavuuden mallinnukseen ja analysointiin suunnittelemaa ELMAS-ohjelmistoa.


Säteilyturvakeskus (STUK) vahvisti alkuvuodesta, että Posivan käytetyn polttoaineen loppusijoituslaitos voidaan rakentaa turvalliseksi. Seuraavaksi hankkeen käsittely jatkuu työ- ja elinkeinoministeriössä sekä valtioneuvostossa, joka päättää myönnetäänkö laitokselle rakentamislupa.
Posiva on ensimmäisenä maailmassa aloittamassa käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksen. Ruotsissa on kehitteillä vastaavantyyppinen loppusijoitusratkaisu kuin Suomessa. Omia ratkaisuja suunnitellaan par-haillaan myös ainakin Ranskassa, Yhdysvalloissa ja Venäjällä.
Ydinjätteen pitää kestää varastossaan vaaraa aiheuttamatta vähintään 100 000 vuotta, joten sen tulee kestää niin maanjäristykset kuin mahdollinen jääkausikin. Sen vuoksi suunnittelun on oltava erityisen tarkkaa ja perinpohjaista.
Pitkäaikaisturvallisuuden varmistamiseksi hankkeessa on käytetty vuonna 2006 perustetun tamperelaisen Ramentor Oy:n kehittämää tapahtumalogiikan mallinnukseen ja analysointiin tarkoitettua ELMAS (Event Logic Modelling and Analysis) -ohjelmistoa. Sen avulla voidaan suunnitella ja hallita järjestelmien käyttövarmuutta ja arvioida riskejä koko niiden elinkaaren ajalta. ELMASilla on tehty muun muassa erilaisia rakennus- ja käyttövaiheen riskianalyyseja.
Ramentorille ydinjätelaitoksen suunnitteluprosessiin osallistuminen on kiehtova haaste.
– Tällaista laitosta ei ole koskaan ennen toteutettu. Mukana on toki komponentteja, joista on käyttökokemusta muissa ympäristöissä. Iso osa analyyseissa tarvittavasta tiedosta kerätään kuitenkin asiantuntijoilta ja logiikka sekä syy-seuraussuhteiden tunnistaminen ovat hyvin ratkaisevassa roolissa. Prosessi on perusteellinen, ja antaa mahdollisuuden tehdä vielä uusia turvallisuutta ja käyttövarmuutta tukevia suunnittelupäätöksiä ja muutoksia, joiden toteuttaminen on sekä järkevää että kustannustehokasta, Ramentor Oy:n toimitusjohtaja Timo Lehtinen sanoo.

Lisätietoja: toimitusjohtaja Timo Lehtinen, puh. 040 746 6585, timo.lehtinen@ramentor.com

Pinterest

Muita julkaisuja Ramentor Oy:lta