Qpati toi sujuvuutta työhön ja yhteistyöhön

Tilaaja: Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri

Tagit: Taloushallinto, Tietohallinto, Toiminnanohjaus ERP, Ohjelmistokehitys, Tietoturva, Julkishallinto, Terveys- ja sosiaalipalvelut, Koulutus, Valmisohjelmisto

post_image

Vajaa vuosi sitten Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin patologian osasto otti käyttöönsä QPati ratkaisun. Sen valinnan taustalla oli tahto siirtyä kehittyneeseen tietojärjestelmään ja sujuvoittaa yhteistyötä OYS:n erityisvastuualueen toimijoiden välillä.


Patologian erityistarpeisiin kehitetty Tiedon QPati laajentaa Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä Effica Laboratorio -ratkaisua. Odotukset sitä kohtaan olivat suuret erityisesti arjen sujuvuuden ja alueellisen yhteistyön kehittämisen näkökulmista.

QPati ja terveyskeskuksissa käytettävät sähköiset lähetteet ovat yhdessä nopeuttaneet patologian laboratorion henkilökunnan työtä. Näytteet tulevat nyt laboratorioon aina yhdessä lähetteen kanssa. Vastaukset lähtevät eteenpäin heti kun ne kirjataan ja siirtyvät suoraan sähköiseen sairaskertomukseen.

“QPati on selkeä käyttää. Henkilökunnalle muutos on näkynyt eniten laboratoriossa ja näytteiden vastaanotossa, joissa on jäänyt pois useita turhia työvaiheita”, kertoo Länsi-Pohjan patologian ylilääkäri Päivi Väre.

Potilaalle asti tuleva hyöty on vastausten nopeus ja tietoturvallisuus. Heti kun vastaus on lähetetty, tutkiva lääkäri voi käydä katsomassa sen ja viestiä tuloksen parhaaksi katsomallaan tavalla.

“Hankalimpien sairauksien, kuten vaikkapa syöpäkasvainten, kohdalla jokainen ylimääräinen päivä tuloksia odottaen on liikaa”, Väre toteaa.

Hän on erityisen tyytyväinen QPati tilasto-ominaisuuteen, mikä helpottaa toiminnan suunnittelua ja arviointia. Myös laskutuksen luotettavuus saa kiitokset.

Tietojärjestelmä tiivisti yhteistyötä

“Alueellisen yhteistyön edistäminen oli yksi tämän ratkaisun valinnan kriteereistä. Saman tietojärjestelmän käyttö erva-alueen sairaanhoitopiireissä helpottaa tiedonsiirtoa. Työntekijät liikkuvat jonkun verran eri sairaaloiden välillä. Järjestelmän tunteminen helpottaa työskentelyä yhteistyösairaalassa”, Väre sanoo.

Yhteinen uusi HL7-rajapinta Ouluun on ollut toimiva ja hyvä esimerkki konkreettisesta yhteistyön tiivistämisestä. Länsi-Pohjan alueen harvinaisimmat näytteet tutkitaan Oulun yliopistollisessa keskussairaalassa, mistä vastaukset siirtyvät nyt suoraan ja turvallisesti Länsi-Pohjan järjestelmään. Vastaavaa yhteyttä suunnitellaan myös Rovaniemen ja Kajaanin keskussairaaloihin.

Käyttöönottovaiheessa QPati pääkäyttäjät kouluttautuivat päivän verran, ja käyttäjille tarjottiin muutaman tunnin koulutus. QPati pidempään käyttäneet Oulun ja Rovaniemen kollegat ovat olleet hyvä vertaistuki myös tietojärjestelmäratkaisun käytön alkutaipaleella.

“QPati on vastannut niihin tarpeisiin, joita siltä toivoimmekin. Kaikenkaikkiaan se on saanut hyvää palautetta toimintavarmuudestaan ja hyödyllisyydestään. Tiedon tuki ja turva on ollut oikein hyvä. Kysymyksiimme on vastattu. Vastuuhenkilö on ollut aina tarvittaessa apunamme ja vienyt pyyntöjämme eteenpäin”, Väre toteaa.

Teksti: Reetta Mikkola
Kuva: Jyrki Nikkilä
Julkaistu: 8.10.2014

Suosittelija:

“QPati on vastannut niihin tarpeisiin, joita siltä toivoimmekin. Kaikenkaikkiaan se on saanut hyvää palautetta toimintavarmuudestaan ja hyödyllisyydestään. Tiedon tuki ja turva on ollut oikein hyvä. Kysymyksiimme on vastattu. Vastuuhenkilö on ollut aina tarvittaessa apunamme ja vienyt pyyntöjämme eteenpäin”

Päivi Väre, Länsi-Pohjan patologian ylilääkäri

Pinterest

Muita julkaisuja Tieto Oyj:lta