Privanet Pankkiiriliike - CRM

Tilaaja: Privanet

Ajankohta: 2013

Toimittajan yhteyshenkilö: Aleksi Kanerva

Tagit: Asiakkuudenhallinta CRM, Integraatiot, Pankki ja vakuutus, Konsultointi, Toteutustyö

post_image

Lähtökohdat ja tarpeet
Privanetin tarpeena oli saada CRM asiakashallintajärjestelmä, joka muovautuisi heidän prosesseihinsa mahdollisimman hyvin. Whitestonen "inside-out"-ajattelu sopi Privanetille erittäin hyvin. Whitestonen henkilökunta tutustui asiakkaan prosesseihin ja tapoihin tehdä työtä. Näistä malleista tuotettiin prosessikaaviot, jotka toimivat CRM-järjestelmän prosessien pohjina. Saman projektin puitteissa siirrettiin myös Privanetin verkkosivut wManage alustalle.

Lyhyesti mitä tehtiin
Whitestone teki verkkosivujen siirron teknisen puolen wManage® alustalle. Alusta mahdollistaa sivujen hallinnoinnin asiakkaan vaatimalla tavalla ja on ennen kaikkea helppokäyttöinen. Toinen iso osa projektissa oli asiakashallintajärjestelmän toteutus. Olemassa olevat prosessit valjastettiin uuden CRM-järjestelmän ydinprosesseiksi ja samalla myös näitä sparrattiin niin sisäisesti Privanetissä kuin myös yhdessä Whitestonen ihmisten kanssa. Projekti tuotti Privanetille tarkasti juuri heidän liiketoimintaansa ohjaavan CRM järjestlemän, jonka käyttö on helppoa ja tukipalvelut toimivia sekä nopeita.

Tarkemmin toteutuksesta
Monissa tapauksissa CRM on aikaa säästävä työväline, joka toimii tukivälineenä yrityksen markkinoinnissa ja myynnissä. Järjestelmän avulla yritys helpottaa omaa tekemistään ja kerää kaiken asiakastiedon samaan järjestelmään. Tieto on helppoa poimia erilaisissa tilanteissa. Privanetillä oli selkeät tavoitteet järjestelmän ja verkkosivujen uusimisen suhteen. Tämä selkeytti projektin suuntaa ja Whitestonella oli tarjota vaadittavat ratkaisut liittyen ominaisuuksiin ja tarpeisiin. Tarpeeksi hyvällä pohjatiedolla on miellyttävä lähteä tekemään asiakkaalle ratkaisuja, joita he tarvitsevat. Tässäkin projektissa syvällinen tutustuminen asiakkaan liiketoimintaan auttoi tarjoamaan oikeanlaisia ratkaisuja.

Mitä ekstraa tai erityistä tehtiin
Suurimmalle osalle asiakkaista rakennamme uuden sivuston. Privanet oli sikäli poikkeava tapaus, että siirsimme heidän verkkosivunsa wManage® sovellusalustaa. Privanet ja Whitestone tulevat varmasti jatkossakin tekemään tiivistä yhteistyötä, koska projekti oli kaikin puolin kumpaakin osapuolta tyydyttävä. Yhteistyö tulee varmasti jatkumaan ja tarpeiden ilmetessä Whitestone on aina valmis kehittämään asiakkaan verkkopalveluita ja konsultoimaan mahdollisissa ongelmatilanteissa.

Suosittelija:

Kimmo Lönmark

Pinterest

Muita julkaisuja Whitestone:lta