PP Interior Design - Verkkosivut

Tilaaja: PP Interior Design

Toimittajan yhteyshenkilö: Aleksi Kanerva

Tagit: Graafinen suunnittelu, Julkaisujärjestelmä CMS, Asiantuntijapalvelut, Toteutustyö

post_image

Lähtökohdat ja tarpeet
Kartoituspalavereissa kävi ilmi, että PP Interior Design halusi ennen kaikkea näyttävät verkkosivut, jotka puhuttelevat asiakasta. Kun kyseessä oli sisustussuunnittelutoimisto, tuli verkkosivujen olla ulkoasullisesti näyttävät.

Sivuston tarkoituksena oli lisätä yhteydenottojen määrää ja täten auttaa potentiaalisia asiakkaita löytämään heidän palvelunsa. Tärkeänä asiana esille nousi myös sivujen helppo hallittavuus.

Lyhyesti mitä tehtiin
Whitestone pääsi toteuttamaan asiakkaalle teknisesti melko yksinkertaiset verkkosivut ja sivusto tehtiin wManage-alustalle. Pääpainoina projektissa olivat ulkoasulliset sekä verkkomarkkinoinnilliset asiat. Whitestonen graafikot suunnittelivat yritykselle myös uuden logon.

Tarkemmin toteutuksesta
Projektin kulmakivet liittyivät ulkoasullisiin asioihin. Sivuston ilme suunniteltiin asiakkaan toiveiden mukaan, tiiviissä yhteistyössä. Logon ja värimaailman suhteen löydettiin tyylikkäät ratkaisut, jotka miellyttivät kumpaakin osapuolta. Asiakkaan toiveet ja graafikoiden luovuus tuovat yhdessä yleensä parhaan mahdollisen tuloksen.

Sivuston julkaiseminen on melko mutkatonta, kun myös layout tehdään Whitestonen toimesta. Tässä projektissa sivuille ei tehty mitään erityisen teknisiä tai vaativia työkaluja. Kaikki projektit ovat erilaisia ja tarpeita on lähes yhtä paljon kuin asiakkaitakin.

Projektin loppuun pidettiin myös wManagen käyttöönottokoulutus, jonka avulla verkkopalveluiden hallinnointi sujuu kaikilta, varastomiehestä toimitusjohtajaan.

Mitä ekstraa tehtiin
Whitestone on aina valmis toteuttamaan asiakkaan toiveita, vaikka ne eivät täysin tarjontaan kuuluisikaan. PP Interior Designille tehtiin verkkosivujen lisäksi myös lehtimainos. Tämä kuvastaa hyvin sitä, että projektien yhteyteen voidaan liittää hyvinkin erilaisia palveluja.

Pinterest

Muita julkaisuja Whitestone:lta