Poronhoidon paikkatietokanta Poro-Haravalla

Tilaaja: SYKE ja muita toimijoita; tarkemmat tiedot alla

Ajankohta: 2012 - 2014

Toimittajan yhteyshenkilö: Tanja Seppänen, Marketing & Communications, tanja.seppanen[at]dimenteq.fi

Tagit: Laatu, turvallisuus ja ympäristö, Paikkatieto GIS, Open source, Asiantuntijapalvelut, Rakentaminen, Konsultointi, Valmisohjelmisto, Toteutustyö, Digitalisaatio, kestävä metsä-ja maankäyttö, ympäristötieto, SaaS

post_image

Rahoittajina Euroopan aluekehitysrahasto EAKR, SYKE ja RKTL, muina yhteistyötahoina Lapin liitto, YM, Lapin ELY-keskus (Y, E), Paliskuntain yhdistys, Saamelaisalueen koulutuskeskus, Metla, Rovaniemen ammattikorkeakoulu, kuntia, Metsähallitus

Poro-Harava

Poronhoito on olennainen osa Lappia ja saamelaisten kulttuuriperintöä. Porojen laiduntaessa laajoilla alueilla eri elinkeinot kuten metsäteollisuus, kaivostoiminta, energiantuotanto ja turismi kohtaavat kuitenkin vääjäämättä porojen kanssa.

Paremman maankäytön suunnittelun mahdollistamiseksi sekä yhteistyön lisäämiseksi eri toimijoiden välillä ratkaisuksi muodostui POROT-projekti, joka toteutettiin vuosina 2012-2014. Projektin päämääränä oli rakentaa porotalouden paikkatietokanta, jonka tiedonkeruu toteutettiin karttapohjaisella kyselytyökalu Haravalla.

Haravan selkeitä etuja projektissa olivat monipuoliset karttatyökalut ja joustavuus erityyppisen tiedon keräämisessä ja tallentamisessa. Porotaloudelle oleellinen tieto laidunkiertoineen, erotusaitoineen ja kulkureitteineen saatiin Haravan avulla havainnollistettua tarkasti kartalle. Haravaan projektia varten tehdyt lisätoiminnot mahdollistivat myös olemassa olevien tietojen tuomisen ulkopuolisista lähteistä ja tiedon viemisen muihin paikkatietojärjestelmiin.

Alkuperäinen POROT-hanke kattaa 27 paliskuntaa Itä-Lapin ja Rovaniemen maakuntakaava-alueella, mutta vuonna 2015 alkanut TOKAT-hanke pyrkii täydentämään tiedonkeruualueen koko Lapin kattavaksi. 

Lue koko käyttäjäkertomus.

Pinterest

Muita julkaisuja Dimenteq Oy:lta