Poronhoidon paikkatietokanta Poro-Haravalla

Referenssi

Rahoittajina Euroopan aluekehitysrahasto EAKR, SYKE ja RKTL, muina yhteistyötahoina Lapin liitto, YM, Lapin ELY-keskus (Y, E), Paliskuntain yhdistys, Saamelaisalueen koulutuskeskus, Metla, Rovaniemen ammattikorkeakoulu, kuntia, Metsähallitus

Poro-Harava

Poronhoito on olennainen osa Lappia ja saamelaisten kulttuuriperintöä. Porojen laiduntaessa laajoilla alueilla eri elinkeinot kuten metsäteollisuus, kaivostoiminta, energiantuotanto ja turismi kohtaavat kuitenkin vääjäämättä porojen kanssa.

Paremman maankäytön suunnittelun mahdollistamiseksi sekä yhteistyön lisäämiseksi eri toimijoiden välillä ratkaisuksi muodostui POROT-projekti, joka toteutettiin vuosina 2012-2014. Projektin päämääränä oli rakentaa porotalouden paikkatietokanta, jonka tiedonkeruu toteutettiin karttapohjaisella kyselytyökalu Haravalla.

Haravan selkeitä etuja projektissa olivat monipuoliset karttatyökalut ja joustavuus erityyppisen tiedon keräämisessä ja tallentamisessa. Porotaloudelle oleellinen tieto laidunkiertoineen, erotusaitoineen ja kulkureitteineen saatiin Haravan avulla havainnollistettua tarkasti kartalle. Haravaan projektia varten tehdyt lisätoiminnot mahdollistivat myös olemassa olevien tietojen tuomisen ulkopuolisista lähteistä ja tiedon viemisen muihin paikkatietojärjestelmiin.

Alkuperäinen POROT-hanke kattaa 27 paliskuntaa Itä-Lapin ja Rovaniemen maakuntakaava-alueella, mutta vuonna 2015 alkanut TOKAT-hanke pyrkii täydentämään tiedonkeruualueen koko Lapin kattavaksi. 

Pinterest
Referenssin infoboxi
Dimenteq Oy logo

Tiedot

Tilaaja: SYKE ja muita toimijoita; tarkemmat tiedot alla
Ajankohta: 2012 - 2014
Toimittajan
yhteyshenkilö:
Tanja Seppänen, Marketing & Communications, tanja.seppanen[at]dimenteq.fi

Lisätietoja

Dimenteq Oy:n yritysprofiili Kotisivut

Tagit

Jos tarjontatagi on sininen, pääset klikkaamalla sen kuvaukseen

Liiketoimintaprosessi

Laatu, turvallisuus ja ympäristö

Erikoisosaaminen

Paikkatieto GIS

Teknologia

Open source

Toimialakokemus

Asiantuntijapalvelut
Rakentaminen

Tarjonnan tyyppi

Konsultointi
Valmisohjelmisto
Toteutustyö

Omat tagit

Digitalisaatio
kestävä metsä-ja maankäyttö
ympäristötieto
SaaS

Siirry yrityksen profiiliin Siirry Dimenteq Oy kotisivuille Yrityshaku Referenssihaku Julkaisuhaku

Dimenteq - Asiantuntijat ja yhteyshenkilöt

Asiantuntijoita ja yhteyshenkilöitä ei ole vielä kuvattu.

Dimenteq - Muita referenssejä

Dimenteq - Muita julkaisuja

Siirry Dimenteq Oy kotisivuille Siirry yrityksen profiiliin Yrityshaku Referenssihaku Julkaisuhaku

Digitalisaatio & innovaatiot blogimedia

Seuraa Digitalisaatiokentän kehittymistä Suomen johtavien asiantuntijoiden haastatteluja ja asiantuntijakirjoituksia lukemalla

Ihmisen ja tietokoneen saumaton yhteistyö luo pohjan supertaloushallinnolle
Barack Obama saapuu Suomeen - Nordic Business Forum kerää liike-elämän ammattilaiset yhteen
Talouspäättäjät viitoittivat Basware Connectissa polkua ihmisen ja älykkään teknologian kohtaamisille

Etusivu Yrityshaku Pikahaku Referenssihaku Julkaisuhaku Blogimedia