Poronhoidon paikkatietokanta Poro-Haravalla

post_image

Rahoittajina Euroopan aluekehitysrahasto EAKR, SYKE ja RKTL, muina yhteistyötahoina Lapin liitto, YM, Lapin ELY-keskus (Y, E), Paliskuntain yhdistys, Saamelaisalueen koulutuskeskus, Metla, Rovaniemen ammattikorkeakoulu, kuntia, Metsähallitus

Poro-Harava

Poronhoito on olennainen osa Lappia ja saamelaisten kulttuuriperintöä. Porojen laiduntaessa laajoilla alueilla eri elinkeinot kuten metsäteollisuus, kaivostoiminta, energiantuotanto ja turismi kohtaavat kuitenkin vääjäämättä porojen kanssa.

Paremman maankäytön suunnittelun mahdollistamiseksi sekä yhteistyön lisäämiseksi eri toimijoiden välillä ratkaisuksi muodostui POROT-projekti, joka toteutettiin vuosina 2012-2014. Projektin päämääränä oli rakentaa porotalouden paikkatietokanta, jonka tiedonkeruu toteutettiin karttapohjaisella kyselytyökalu Haravalla.

Haravan selkeitä etuja projektissa olivat monipuoliset karttatyökalut ja joustavuus erityyppisen tiedon keräämisessä ja tallentamisessa. Porotaloudelle oleellinen tieto laidunkiertoineen, erotusaitoineen ja kulkureitteineen saatiin Haravan avulla havainnollistettua tarkasti kartalle. Haravaan projektia varten tehdyt lisätoiminnot mahdollistivat myös olemassa olevien tietojen tuomisen ulkopuolisista lähteistä ja tiedon viemisen muihin paikkatietojärjestelmiin.

Alkuperäinen POROT-hanke kattaa 27 paliskuntaa Itä-Lapin ja Rovaniemen maakuntakaava-alueella, mutta vuonna 2015 alkanut TOKAT-hanke pyrkii täydentämään tiedonkeruualueen koko Lapin kattavaksi. 

Referenssi Poronhoidon paikkatietokanta Poro-Haravalla
Tilaaja: SYKE ja muita toimijoita; tarkemmat tiedot alla
Ajankohta:2012 - 2014
Toimittajan yhteyshenkilö:
Tanja Seppänen, Marketing & Communications, tanja.seppanen[at]dimenteq.fi
Lisätietoja: Siirry yrityksen profiiliin Siirry yrityksen kotisivulle
Tagit
Jos tarjontatagi on sininen, pääset klikkaamalla sen kuvaukseen
Laatu, turvallisuus ja ympäristö
Paikkatieto GIS
Open source
Asiantuntijapalvelut
Rakentaminen
Konsultointi
Valmisohjelmisto
Toteutustyö
Digitalisaatio kestävä metsä-ja maankäyttö ympäristötieto SaaS
Pinterest

Muita julkaisuja Dimenteq Oy:lta

ite wikin digitalisaatio & innovaatiot blogimedia

Top 10 maailman parhaat ohjelmistot
Nouseva ohjelmistokehitystalo kasvaa yrityskaupoilla - Solidabis hankki palvelumuotoiluosaamista
Miten verkkopalvelu viedään onnistuneesti maailmalle?
Inbound-markkinointi: Hubspot jyrää Suomen johtavana markkinoinnin automaation teknologiana
Liiketoiminnan jatkuvuudenhallinta paranee paikkatiedon avulla
Moderni pilvipalvelu yhdistää kotimaisen konesalin, globaalin pilven ja co-locationin tietoturvalliseksi hybridiksi