Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri tehosti raportointiaan

post_image

Raportoinnin tehostus tuo tulosta

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä ryhdyttiin vuonna 2006 raportointijärjestelmän remonttiin. Sisäisen laskutuksen osion toteutus on jo tuonut säästöä ja kasvattanut kustannustietoisuutta.

Suomen pohjoisimman yliopistollisen sairaanhoitopiirin alueella Oulu keskuksenaan on asukkaita noin 400 000. Erityisvastuualue mukaan luettuna PPSHP:n toiminta-alueella asuu lähes 740 000 ihmistä.

Keskeisen tiedon tunnistaminen ja hallinta

PPSHP:n tietohallinnon vastaavan pääsuunnittelija Hannu Haarasen mukaan vuonna 2006 ryhdyttiin “parsimaan kokoon” sirpaloitunutta, monenkertaista, paljon työllistävää ja epäyhtenäistä raportointia.

CGI:n kanssa alettiin rakentaa niin sanottua DW/BI-ratkaisua – data warehouse ja business intelligence viittaavat järjestelmään, jolla tehostetaan johtamisen ja toiminnan ohjauksen kannalta keskeistä tiedon tunnistamista, hallintaa ja tarjontaa.

Tuotantokäyttö aloitettiin vuoden 2007 alussa SAS Data Integraatio (DI) -serverillä. Vuonna 2012 toiminnallinen alusta uusittiin, ja tuotanto ladattiin vanhasta järjestelmästä uudelle SAS Business Intelligence (BI) -alustalle.

– Nyt pääsemme hyödyntämään teknologia- ja tietoarkkitehtuuria vahvemmin myös raportoinnissa. Näin se auttaa strategista suunnittelua ja työpanosta vapautuu tuottavampaan työhön, Haaranen sanoo.

Sisäisen laskutuksen Lassi-osion toteutuksella on jo tehostettu ja yhdenmukaistettu sisäisen laskutuksen prosessia ja päästy eroon turhista manuaalisista vaiheista.

Haarasen mukaan Lassi-järjestelmän käyttöönotto on lisännyt sisäisen laskutuksen läpinäkyvyyttä koko sairaanhoitopiirissä ja parantanut toimintayksiköiden kustannustietoisuutta.

Kustannustietouden parantumisen myötä myös toiminnan ohjaus ja johtaminen on tehostunut.

– Tiedon eheys on parantunut ja virheiden määrä pienentynyt. Lassi-ratkaisu mahdollistaa myös data warehouse -osionsa pohjalta aikasarjaisen kustannusraportoinnin tarjonnan toiminta­yksiköille.

Yhdessä toimien

PPSHP:n BI-tietovarasto on jaettu kahteen hallintaosioon. CGI vastaa ylläpitosopimuksella sisäisen kustannuslaskutuksen, Lassin tietovarastokäsittelystä. Lassin käyttöliittymäosion on puolestaan toteuttanut PPSHP:n tietohallinto.

CGI huolehtii pitkälti myös johdon raportointia varten tuotettavan informaation DW-käsittelystä. PPSHP on nykyään yhä enemmän mukana tietovaraston informaation tuottamisessa ja julkaisemisessa. Yhtenäistietotarpeiden määrittäminen kuuluu tiedon omistajatahoille.

Yhteistyö CGI:n SAS-tiimin kanssa on hyvällä pohjalla.

– Yli kuusi vuotta tätä on jo yhdessä tehty ja yhä olemme tyytyväisiä, sehän kertoo asiasta jo jotain. CGI:n SAS-osaaminen on vankkaa. Ja kommunikointi sujuvaa henkilötasolla asti.

Suosittelija:

"Yli kuusi vuotta tätä on jo yhdessä tehty ja yhä olemme tyytyväisiä, sehän kertoo asiasta jo jotain. CGI:n SAS-osaaminen on vankkaa. Ja kommunikointi sujuvaa henkilötasolla asti."

Hannu Haaranen, PPSHP:n tietohallinnon vastaavan pääsuunnittelija

Referenssi Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri tehosti raportointiaan
Tilaaja: Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
Lisätietoja: Siirry yrityksen profiiliin Siirry yrityksen kotisivulle
Tagit
Jos tarjontatagi on sininen, pääset klikkaamalla sen kuvaukseen
BI ja raportointi
Tietohallinto
Toiminnanohjaus ERP
Arkkitehtuuri
Ohjelmistokehitys
Palvelin- ja kapasiteettipalvelut
Julkishallinto
Terveys- ja sosiaalipalvelut
Konsultointi
Valmisohjelmisto
Lassi-järjestelmä
Pinterest

Muita julkaisuja CGI Suomi Oy:lta

ite wikin digitalisaatio & innovaatiot blogimedia

Top 10 maailman parhaat ohjelmistot
Nouseva ohjelmistokehitystalo kasvaa yrityskaupoilla - Solidabis hankki palvelumuotoiluosaamista
Miten verkkopalvelu viedään onnistuneesti maailmalle?
Inbound-markkinointi: Hubspot jyrää Suomen johtavana markkinoinnin automaation teknologiana
Liiketoiminnan jatkuvuudenhallinta paranee paikkatiedon avulla
Moderni pilvipalvelu yhdistää kotimaisen konesalin, globaalin pilven ja co-locationin tietoturvalliseksi hybridiksi