Paytrail - Tehokkuun kasvattaminen ja ketteryyden vahvistaminen

Tilaaja: Paytrail

Ajankohta: 2014 - 2015

Toimittajan yhteyshenkilö: Markus Laurio

Tagit: Projektinhallinta, Tuotekehitys ja suunnittelu, Ketterät menetelmät, Ohjelmistokehitys, Laadunvarmistus, Johtamistyö, Konsultointi, Ketteryys, Portfolion Hallinta

post_image

Paytrail on suomalaisen verkkomaksamisen edelläkävijä, jonka palvelu
soveltuu kaikkeen maksuliikenteeseen verkossa ja kattaa kaikki maksutavat.
Paytrail hoitaa yli 10.000 verkkokaupan/-palvelun maksuliikenteen, ja se on
osa Nets-konsernia.

Haaste
Paytrail halusi siirtää toimintansa seuraavalle tasolle, tuottaa lisäarvoa asiakkailleen
ja säilyttää samalla ketteryytensä. Kehityshankkeita oli käynnissä, mutta yrityksessä
kaivattiin ulkopuolisen näkemystä siitä, ovatko ne oikeita ja oltiinko huomiota
kiinnittämässä oikeisiin asioihin. Paytrail kaipasi osaamista ja työkaluja myös
hankkeiden kehityksen seuraamiseen ja niiden toteutumisen mittaamiseen.

Ratkaisu
Contribyte analysoi Paytrailin tärkeimmät toiminnot. Myös olemassa olevat
kehitysaihiot käytiin läpi ja priorisoitiin. Tuotekehityksen tarpeita kartoitettiin
statushaastatteluilla niin teknisen kehityksen kuin myös myynnin ja markkinoinnin
osalta. Contribyten avulla Paytrailin tuotekehitys organisoitiin uudelleen
pienempiin tiimeihin ja portfoliohallinnasta tehtiin ketterämpää. Testausta
parannettiin ja tuotekehitystä parannettiin kokonaisuutena. Hankkeen seurannassa
ja priorisoinnissa käytettiin Contribyten tarjoamia metodeja ja malleja.

Hyödyt
Uudistusten myötä Paytrailin koko tuotekehityksen tehokkuus on kasvanut.
Esimerkiksi tiimit jaettiin uusien hankkeiden kehittäjiin sekä ylläpitäjiin, minkä
ansiosta molemmat voivat jatkossa keskittyä rauhassa omiin tehtäviinsä.
Ylläpitotiimi pystyy nyt vastaamaan tehokkaasti asiakkaan kannalta tärkeistä
kehityksistä. Läpimenoajat ovat parantuneet, ja koodimuutoksia on pystytty
tekemään paljon aiempaa enemmän. Uudistusten ansiosta sekä asiakkaiden
että henkilöstön tyytyväisyys on kasvanut ja samoilla resursseilla on saatu paljon
enemmän aikaan. Paytrailille on jäänyt aikaa kehittää myös uusia työkaluja.
Projektin jälkeen Paytrail ymmärtää nyt omaa toimituskyvykkyyttään paremmin ja
jatkaa kehittymistään Contribyten viitoittamalla mallilla.

Suosittelija:

Contribyte tarjosi meille uusinta tutkimustietoa sekä muista yrityksistä saatua tosielämän kokemusta, mikä valoi uskoa päätöksentekoon. Projektin myötä niin toimintamme kokonaistehokkuus kuin henkilöstön ja asiakkaiden tyytyväisyyskin ovat kasvaneet huomattavasti.

Markus Laurio

Pinterest

Muita julkaisuja Contribyte Oy:lta