Patentti- ja Rekisterihallitus: Avoin data

Patentti -ja Rekisterihallitus (PRH) kuuluu työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) hallinnonalaan ja se neuvottelee vuosittain ministeriön kanssa toimintansa tulostavoitteet. PRH on nettobudjetoitu virasto, mikä tarkoittaa sitä, että se kattaa noin 95 % menoistaan omilla palvelutuloillaan. PRH edistää teknistä, taloudellista ja yhteisöllistä kehitystä niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. PRH rekisteröi yritykset, säätiöt ja yhdistykset sekä tutkii ja myöntää patentit, hyödyllisyysmallit, tavaramerkit ja mallisuojan. 

Lähtötilanne:

Avoimen tiedon ohjelman tavoitteena on vauhdittaa julkisen hallinnon tiedon avaamista ja käytön lisäämistä. Ohjelma purkaa tiedonkäytön esteitä ja luo kannustimia tiedon avaamiselle sekä palvelujen kehittämiselle. Ohjelman osana PRH:n Avoin data-projektissa päätettiin toteuttaa tietovarantojen hyödyntämistä helpottava tekninen rajapinta. 

Avoin data palvelee suomalaisia yksityishenkilöitä ja yhteisöjä. Tiedon avaaminen tehostaa tiedottamista, markkinointia ja myyntiä. Samalla ohjelma luo mahdollisuuksia rakentaa palveluita avoimen tiedon päälle. Käytännössä tarkoituksena on kiihdyttää suomalaisen liiketoiminnan ja innovaatioiden kasvua ja kehitystä.

Ratkaisun toteutus:

Alfame toteutti Mule ESB integraatioalustalla avoimen tiedon rajapinnan. Avoin data on pääasiassa tarkoitettu haettavaksi ja julkaistavaksi toiseen sovellukseen tai järjestelmään. Rajapinnan kautta avattiin Kaupparekisterin kuulutustietoja ja Yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä yritystietoja. 

Ratkaisu mahdollistaa uudenlaisen toimintatavan, jonka perustana ovat avoimuus ja avoin data. Järjestelmä mahdollistaa haut PRH:n ylläpitämiin rekistereihin, tehokkaamman tiedonsaannin ja pienemmät tiedonhankinnan kulut.

Projekti toteutettiin ketterällä toimintamallilla ja DevOpsin parhaita käytäntöjä noudattaen, jolloin integraatioalustat saatiin käyttöön nopealla aikataululla. Tämä mahdollistaa lisäkehityksen nopealla syklillä ja lisäominaisuuksien toteutuksen tarpeen vaatiessa. Avoimen tiedon palvelu on avoinna kaikkina viikonpäivinä 24 tuntia vuorokaudessa ja tietoaineisto päivitetään kerran vuorokaudessa.

Käytetyt teknologiat:

• Mule ESB
• Java
• REST
• JSON
• Swagger
• Jenkins

Lopputulemat:

PRH sai käyttöönsä ratkaisun, jolla tiedonsaanti on helpompaa ja edullisempaa. Eri toimijoilla on mahdollisuus rakentaa tietopalveluita hyödyntämällä avoimen datan rajapintoja. Sekä PRH:n ja Alfamen oma osaaminen avoimesta datasta ja niissä käytettävistä teknologioista on kasvanut.


Suosittelija:

Alfamen toiminnassa yhdistyy ketterä kehitysmalli ja ymmärrys toimintaympäristöstämme. Tämä osoittautui erittäin tärkeäksi, sillä projekti eteni nopealla aikataululla ja edellytti kumppanilta joustavuutta. Projektin aikana kehitettiin monia parhaita käytäntöjä. Alfamen kanssa yhteistyössä kehitetty toimintamalli ja työtavat olivat meille arvokkaita. Yhteistyöstä jäi hyvä kokemus, arvostimme kovasti päivittäistä kommunikaatiota ja aikataulussa pysymistä. On mukava jatkaa yhteistyötä myös tulevaisuudessa.

Mikko Pitkänen, projektipäällikkö, PRH

Referenssi Patentti- ja Rekisterihallitus: Avoin data
Tilaaja: Patentti -ja Rekisterihallitus
Ajankohta:2014 - 2015
Toimittajan yhteyshenkilö:
janne.tirkkonen@alfame.com
Lisätietoja: Siirry yrityksen profiiliin Siirry yrityksen kotisivulle
Tagit
Jos tarjontatagi on sininen, pääset klikkaamalla sen kuvaukseen
Tietohallinto
Arkkitehtuuri
Big Data
Integraatiot
Ketterät menetelmät
Ohjelmistokehitys
Open source
IT
Julkishallinto
Valmisohjelmisto
Sidosryhmä
ESB Java Avoin data
Pinterest

Asiantuntijat ja yhteyshenkilöt

Osaajia ja yhteyshenkilöitä ei ole vielä kuvattu, tai premium-profiilia ei ole aktivoitu.

Muita julkaisuja Alfame:lta

Digitalisaatio & innovaatiot blogimedia

Seuraa Digitalisaatiokentän kehittymistä Suomen johtavien asiantuntijoiden haastatteluja ja asiantuntijakirjoituksia lukemalla

Lisätty todellisuus etäneuvonnassa yhdistettynä älykkääseen asiantuntijaportaaliin auttaa teollisuuden huoltotöissä
Suksee.fi -verkkovalmennus on Inbound-markkinoinnin taidonnäyte
It- ja ohjelmistoyritysten markkinointi 2018 ja alan liiketoiminnan rakennus digiaikana