Outotec pysyy kartalla markkinatiedon avulla

Tilaaja: Outotec

Ajankohta: 2010 -

Tagit: BI ja raportointi, Myynti, Tuotekehitys ja suunnittelu, Analytiikka, Prosessiteollisuus, Asiantuntijapalvelut, Valmistava teollisuus, Konsultointi, Valmisohjelmisto, Tuki- ja ylläpitotyö, Information Builders

post_image

Asiakas: Outotec (Kone- ja prosessisuunnittelu)

Haaste:  Yrityksen irtaantuessa Outokummusta todettiin tarpeelliseksi luoda täysin omista lähtökohdista ja omalla tavalla ulkoista liiketoimintaympäristöä monitoroiva toiminto. Synty ajatus helppokäyttöisestä karttasovelluksesta, johon koottaisiin myyntiä ja strategista suunnittelua tukevaa markkinatietoa. Tarkoituksena oli taata helppo tiedon saatavuus kaikille sitä tarvitseville.

Strategia: Toteutettiin sovellus, joka yhdistää tietoja Outotecin sisäisistä järjestelmistä sekä metalli- ja kaivosalan tietolähteistä. Järjestelmään on lisäksi integroitu liiketoimintayksiköiden intranetsivuja sekä useita julkisia verkkopalveluja, kuten Google News ja Wikipedia. Sovellus näyttää kartalla muun muassa kaivokset, jatkojalostuslaitokset, asiakkaat, agentit, kilpailijat ja julkistetut tilaukset sekä makrotalouden tietoja, tuotanto- ja myyntilukuja ja metallien hintatietoja

Tulokset: Strateginen markkinatieto on nopeasti ja helposti kaikkien tarvitsevien saatavilla. Karttasovellus auttaa hahmottamaan yrityksen toimintakenttää kokonaisuutena. Tiedon ja osaamisen jakaminen yrityksen sisällä on helpompaa ja tehokkaampaa. Työaikaa säästyy, kun tietoa ei tarvitse etsiä käsityönä.

”Tarkoituksena oli taata helppo tiedon saatavuus kaikille sitä tarvitseville”, -Heikki Puustjärvi, Outotec.

Lue koko asiakastarina täältä.

Pinterest

Muita julkaisuja InfoBuild Oy:lta