Oulun Tietotekniikka / Mobiililaitteiden etähallinta helpottaa Oulun kaupungin arkea

Onnistunut mobiililaitteiden etähallinta -projekti osaavan partnerin kanssa

Oulun Tietotekniikka - Oulun kaupungin konserniin kuuluva kunnallinen liikelaitos - toimii kaupungin ja sen organisaatioiden strategisiin ydinprosesseihin liittyvien tietojärjestelmien keskitettynä palveluintegraattorina ja kumppanina mahdollistaen asiakkaiden oman toiminnan kehittämisen ja tehostamisen tietotekniikan avulla. Oulun Tietotekniikka vastaa kaupungin kriittisen tietojärjestelmäinfrastruktuurin tuotannosta, asiakastuesta, tietoteknisten päätelaitteiden, järjestelmien ja sovellusten elinkaaren mukaisista hankinnoista ja palveluista.

Oulun Tietotekniikka liikelaitos hankkii myös Oulun kaupungin konsernissa käytettävät mobiililaitteet, asentaa ne asiakkaille käyttövalmiiksi ja tarjoaa niihin käytönaikaisen tuen. Yhteensä mobiililaitteita Oulun Tietotekniikan ylläpidossa on noin 3500 kpl, joista etähallinnan tarve on noin 3000 laitteella.

Mobiilisovellukset ovat viime aikoina lisääntyneet julkishallinnossa, mm. varhaiskasvatuksen ja kotihoidon palvelualueilla. Mobiilikaupunki Oulussa on esimerkiksi käytössä tällä hetkellä mobiilipalvelu, jonka avulla varhaiskasvatuksessa (päiväkodit) tehdään lasten läsnäolon seurantaa sekä raportointia. Tavoitteena on mahdollistaa päivähoidon hoitoaikaperusteinen asiakaslaskutus.

Mobiilisovellusten lisääntyminen ja mahdollisuudet olivat Oulun Tietotekniikalle tärkein syy käynnistää etähallintajärjestelmän hankinta ja käyttöönotto. Aikaisemmin laitteiden etähallintaan käytetyillä teknologioilla on pystytty tekemään laitehallintaa, mutta sovellustenjakelukyky on puuttunut. Viime aikoina etähallintajärjestelmät ja päätelaitteiden teknologiat ovat kokeneet murroksen, jonka seurauksena myös mobiililaitteille voidaan tehdä täysipainoista etähallintaa.

Kun markkinoilla oli myös useita vaihtoehtoja, viime keväänä oli oikea aika kilpailuttaa mobiililaitteiden etähallinta -järjestelmä. Oulun Tietotekniikka aloitti projektin tekemällä esiselvityksen, jonka aikana kirkastui tavoitetila siitä, mitä järjestelmältä halutaan ja mikä sen avulla on mahdollista. Laajassa markkinakartoituksessa tutustuttiin mm. Gartnerin tutkimuksiin sekä tarjolla oleviin järjestelmiin.

Esiselvityksen aikana tarpeet lisääntyivät: haluttiin mahdollistaa mm. käyttäjien pääsy omiin tiedostoihin mobiililaitteella, paikkatietoon perustuvia toimintoja sekä yhteiskäyttöisten laitteiden hallinta. Soforin toteuttama ratkaisu mahdollistaa myös tämän julkishallinnossa tyypillisen mobiililaitteiden yhteiskäytön: kullakin käyttäjällä on omalla tunnuksellaan haluamansa sovellukset käytössä myös mobiililaitteellaan.

Esiselvitystyö kesti kuusi kuukautta, minkä jälkeen jatkettiin tarjouspyyntövaiheeseen. Oulun Tietotekniikka toteutti tarjousvertailun kahdessa vaiheessa.

Ensimmäisessä vaiheessa käytiin läpi tarjousdokumentit. Dokumenttien perusteella tehdyssä vertailussa Soforin tarjous pärjäsi kilpailijoitaan paremmin. Palvelujohtaja Heikki Mikkosen mukaan Soforin tarjous oli erittäin hyvä sekä ulkoasultaan että laadultaan ja hinnaltaan.

Tarjousvertailun toisessa vaiheessa, elokuun lopussa, Soforin ratkaisua auditoitiin kolme viikkoa. Näin todennettiin, että ratkaisu vastaa luvattua.
Tarjousvertailun lopputuloksena Oulun kaupunki valitsi Soforin toimittamaan uuden mobiililaitteiden etähallintajärjestelmän. Sofor toimittaa järjestelmään liittyen myös tuki- ja asiantuntijapalveluita Oulun Tietotekniikan asiantuntijoille.

Heikki Mikkosen mukaan Soforilla on työnteossa loistava asenne: Mitä luvataan, siitä myös pidetään kiinni. Myynnin ja tuotannon välinen yhteistyö näyttää toimivan myös hyvin. Soforin tiimillä on selvästi luja halu tehdä se kaikki, mitä tarjouspyynnön ehtojen täyttämiseksi on luvattu tehdä.

Tämän lisäksi Soforin verkostot ovat selvästi kunnossa. Tiivis yhteistyö sujuu sekä Arrow ECS:n että Citrixin kanssa, niin että he ovat aktiivisesti mukana ja heiltä saadaan tukea tarvittaessa. Tämä on nykypäivänä tärkeää, koska verkoston avulla saadaan vaikeatkin asiat korjattua nopeasti kuntoon.

Oulussa levitetään parhaillaan ratkaisua innolla käyttäjille. Ratkaisulle on tarvetta Oulun kaupungin organisaatiossa, sillä Oulun Tietotekniikan ohjelmaesittelyjen jälkeen toimituksia odotetaan jo. Tämän lisäksi heillä on myös hyviä kannustimia, miten työntekijät saadaan ottamaan ratkaisu nopeasti käyttöön.
   

Referenssi Oulun Tietotekniikka / Mobiililaitteiden etähallinta helpottaa Oulun kaupungin arkea
Tilaaja: Oulun kaupunki / Oulun Tietotekniikka
Ajankohta:2014
Toimittajan yhteyshenkilö:
Pirkka Suksi
Lisätietoja: Siirry yrityksen profiiliin Siirry yrityksen kotisivulle
Tagit
Jos tarjontatagi on sininen, pääset klikkaamalla sen kuvaukseen
Tietohallinto
Mobiilikehitys
Citrix Mobiililaitehallinta mobiili työ MDM
Pinterest

Asiantuntijat ja yhteyshenkilöt

Osaajia ja yhteyshenkilöitä ei ole vielä kuvattu, tai premium-profiilia ei ole aktivoitu.

Muita julkaisuja Sofor Oy:lta

Digitalisaatio & innovaatiot blogimedia

Seuraa Digitalisaatiokentän kehittymistä Suomen johtavien asiantuntijoiden haastatteluja ja asiantuntijakirjoituksia lukemalla

Lisätty todellisuus etäneuvonnassa yhdistettynä älykkääseen asiantuntijaportaaliin auttaa teollisuuden huoltotöissä
Suksee.fi -verkkovalmennus on Inbound-markkinoinnin taidonnäyte
It- ja ohjelmistoyritysten markkinointi 2018 ja alan liiketoiminnan rakennus digiaikana
UA-86831164-1