Nodeon mukana merenkulun digitalisaatiossa

Tagit: IoT, Paikkatieto GIS, Pilvipalvelut / SaaS, Asiantuntijapalvelut, Kuljetus, liikenne ja logistiikka, Digitalisaatio, Meriliikenne, älyliikenne

post_image

Teollinen Internet on tämän hetken tärkeimpiä digitalisaatioon liittyviä muutosaaltoja maailmanlaajuisesti, jossa jatkuvasti lisääntyvät verkkoon kytketyt laitteet ja palvelut mahdollistavat niihin liittyvän tiedon hyödyntämisen älykkäällä tavalla.

Meriliikenteen digitalisaation voidaan katsoa yleistyneen 90-luvulla VTS-järjestelmien (Vessel Traffic Service, alusliikennepalvelu) yleistyessä. VTS-järjestelmät välittävät VTS-keskuksiin rannikkoalueiden meriliikenteen tilannekuvaa, jonka avulla parannetaan merenkulun turvallisuutta ja sujuvuutta. 2000-luvulla meriliikenteen digitalisaatio on jatkunut alustietojen välittämisestä myös merenkulun turvalaitteiden reaaliaikaiseen seurantaan.

Teollisen Internetin ratkaisuistamme yhtenä esimerkkinä toimii yhteistyökumppanillemme Meritaito Oy:lle toteutettu älykkäiden merenkulun turvalaitteiden valvontajärjestelmä. Järjestelmän avulla merelle asennetut älykkäät turvalaitteet (mm. merimerkit, poijut, majakat) liitetään langattomasti verkkoon ja laitteisiin asennettujen tiedonkeruu- ja tiedonvälitysratkaisujen avulla monitoroidaan niiden toimintaa, sijaintia ja kerätään meren olosuhdetietoja. Kerättävien tietojen avulla voidaan merkittävästi alentaa merenkulun turvalaitteiden kunnossapidon kustannuksia ja parantaa meriliikenteen turvallisuutta.

Digitalisaation vaikutuksia väylien kunnossapidon näkökulmasta kuvaa hyvin kelluvien turvalaitteiden sijainnin tarkastustoiminnan muuttuminen. Ennen turvalaitteiden sijainti tarkistettiin täysin manuaalisesti kolmiomittauslaitteiden avulla turvalaite turvalaitteelta. Seuraava askel oli siirtyminen GPS-paikantimiin, mutta silti tarkastus on tehtävä jokaiselle turvalaitteelle erikseen. Älykkäät turvalaitteet kertovat reaaliaikaisesti oman sijaintinsa ja hälyttävät raja-arvojen ylittymisestä huoltourakoitsijaa.

Kehittämämme hallintajärjestelmä perustuu turvalaitteita varten räätälöityyn mobiilipohjaiseen tiedonkeruu- ja tiedonvälitysratkaisuun sekä turvalaitteista kerättävän tiedon kokoavaan pilvipohjaiseen SeaDatics-hallintajärjestelmään. Keskitetty hallintajärjestelmä on toteutettu Microsoftin globaalilla Azure-pilvialustalla, joka takaa alustalle 99,99 % käytettävyystakuun ja mahdollistaa järjestelmän skaalautuvuuden tehokkaasti niin suorituskyvyn kuin sen saavutettavuuden osalta. GIS-pohjainen karttakäyttöliittymä kerää kaikki turvalaitteet karttanäkymään, jossa niiden tilaa voidaan tarkastella reaaliaikaisesti yksitellen tai alueittain.

Pinterest

Muita julkaisuja Nodeon Oy:lta