NCC Rakennus Oy:n hankintajärjestelmänä CGI:n V10

Tilaaja: NCC Rakennus Oy

Tagit: Hankinta, Toiminnanohjaus ERP, Dokumenttien hallinta, Integraatiot, Ohjelmistokehitys, Rakentaminen, Valmisohjelmisto

post_image

Asiakkaan haasteet

 • Hankintatoimen menettelytavat kuvattu hyvin yhtiön toimintajärjestelmässä; tiedonhallinnan tärkeimmässä roolissa aiemmin dokumentinhallinta
 • Hankintastrategian käytännön toteutukseen ja prosessien yhtenäiseen ohjaamiseen tarvittiin kattavaa kokonaisratkaisua
 • Tavoitteena ostotoiminnan laadun, läpinäkyvyyden ja kustannus-tehokkuuden parantaminen
Ratkaisumme
 • Projektihankintojen ohjaus: suunnitelmat, tarjouspyynnöt, tarjousvertailu, toimittajavalinta, sopimusten hallinta, toimitusten seuranta, reklamaatiot ja toimittajan arviointi
 • Pientarviketilausten hallinta: tuotteiden valinta ja ostoskori, tilauksen täyttö ja sähköinen lähetys, toimitusten seuranta, reklamaatiot ja toimittajan arviointi
 • Laskujen tarkistus ja integrointi ostolaskujen kierrätykseen; liitetty myös projektien ja dokumenttien hallintaan
 • Monipuolisia välineitä hankintaprosessia koskevaan raportointiin
Toteutuneet hyödyt
 • Hankintojen suunnittelu ja ohjaaminen entistä yhtenäisempää, läpinäkyvämpää ja tehokkaampaa
 • Toimittajatiedon hallintaa tehostettu, toiminnan laatua parannettu ja kustannuksia säästetty
 • Käytössä aiempaa enemmän tuotteiden ja toimittajan valintaan vaikuttavaa hyödyllistä tietoa
 • Hankintatoimen tulostieto paremmin raportoitavissa
Miksi CGI?

CGI:llä on vahva toimialaosaaminen yhdistettynä laadukkaisiin toimialaratkaisuihin.

Suosittelija:

"Olen tyytyväinen toiminnalliset tavoitteemme täyttävään kokonaisratkaisuun. CGI:n asiantuntijat ovat kuunnelleet tarpeitamme sekä paneutuneet tarvittavien muutosten toteuttamiseen ripeästi ja ammattitaitoisesti"

Janne Vesa, Kehityspäällikkö, NCC Rakennus Oy

Pinterest

Muita julkaisuja CGI Suomi Oy:lta