Nansolle tekstiili- ja muotialalle suunniteltu Dafo

Tilaaja: Nanso

Tagit: Myynti, Toiminnanohjaus ERP, Ohjelmistokehitys, Valmistava teollisuus, Valmisohjelmisto

post_image

Asiakkaan haasteet

Nanson tuotevalikoimaan kuuluu useita eri brändejä, joita hoidettiin ennen erillisillä toiminnanohjausjärjestelmillä. Tuotannon hallinta langasta valmiiseen tuotteeseen oli monimutkaista. Monet erilaiset tuotteet toivat lisähaasteita hallittavuuteen. Myös myyntitoiminnot piti saada kustannustehokkaiksi.

Ratkaisumme

CGI toimittaa Nansolle erityisesti vaatetusteollisuudelle suunnitellun Dafo-toiminnanohjausjärjestelmän, jota laajennettiin asiakkaan tarpeisiin mm. neulostuotannolla. Projektien avulla eri tuotelinjojen toiminnot siirrettiin Dafo-ratkaisuun. Projekteissa huomioitiin kaikki tuotannon hallinnan erityispiirteet.

Dafosta on useita liittymiä mm. varasto- ja ennustejärjestelmiin, sekä EDI-liittymiä keskusliikkeiden järjestelmiin.

Toteutuneet hyödyt

  • Eri brändien toimintojen harmonisointi, tuotantosuunnat hoidetaan samalla järjestelmällä
  • Yhteinen raportointi
  • Neulostuotannon kirjausten automatisointi käsipäätteillä
  • Excel-taulukoista luovuttiin suurelta osin ja siirryttiin järjestelmän tuottamiin raportteihin
  • Asiakkaiden kanssa voidaan kommunikoida useilla kielillä
Miksi CGI?

CGI:llä on vahva pukeutumis- ja tekstiilialan tuntemus. Alan järjestelmiä on kehitetty 20 vuoden ajan. Pitkäaikaiset asiakassuhteet ja kiinteä yhteistyö ovat Dafon järjestelmäkehityksen perusta. CGI on yhteistyökumppani, jolla on laaja ohjelmatarjonta myös muihin yrityksen IT-tarpeisiin.

Suosittelija:

CGI:n Dafo tukee toimialan erityisvaatimuksia paremmin kuin yleiset ERP-vaihtoehdot. Järjestelmä elää ja kehittyy yhdessä toimialan mukana.

Kari Poutiainen, ICT-Manager, Nanso Group Oy

Pinterest

Muita julkaisuja CGI Suomi Oy:lta