Mystes - strategisten tavoitteiden linjaaminen ja toimenpidesuunnittelu

Tilaaja: Mystes Oy

Ajankohta: 2016 -

Toimittajan yhteyshenkilö: Maija Forsell, myynti- ja HR-johtaja

Tagit: Tuotekehitys ja suunnittelu, Integraatiot, Mobiilikehitys, Ohjelmistokehitys, Pilvipalvelut / SaaS, Asiantuntijapalvelut, Konsultointi, Johtamistyö, Valmisohjelmisto, strategiatyö, ICT-strategia, strategiaprosessi, markkinanäkemys

Mystes on suomalainen vuonna 2010 perustettu IT-alan asiantuntijayritys, joka tarjoaa integrointi- ja sovelluskehityspalveluita.

Necorpoint auttaa Mystesiä strategisten tavoitteiden linjaamisessa ja konkreettisessa toimenpidesuunnittelussa. Työ alkoi tehokkaalla työpajasarjalla ja jatkuu säännöllisinä sparraussessioina Mystesin laajennetun johtoryhmän kanssa.

Syksyllä 2016 Mystes on osallistanut henkilöstön mukaan tarkentamaan strategiaa ja toimenpidesuunnittelua aiemmin tehdyn pohjatyön perustalle.

Työtä helpottaa myös FIBRES™ -strategiasovellus, jossa valittua strategista polkua ja toimenpidesuunittelua tarkennetaan ja siitä keskustellaan jatkuvasti. Myös omaa markkinaa koskevia havaintoja tallennetaan samaan sovellukseen ja kytketään osaksi strategisia tavoitteita. Näin strategia elää arjessa ja kehittyy koko ajan.

Strategiatyön yhteydessä koostettiin tärkeimmät näkemykset toimintaympäristön muutostekijöistä. FIBRES -sovellus on auttanut pitämään strategiatyön ja toteutusseurannan läpinäkyvänä.


Pinterest

Muita julkaisuja Necorpoint Oy | Team FIBRES:lta