Musqot ja Vere yhteistyöhön markkinoinnin tehokkuuden kehittämiseksi.

Tagit: Asiakkuudenhallinta CRM, Markkinointi, Myynti, Big Data, Integraatiot, Pilvipalvelut / SaaS, Johtamistyö, Konsultointi, Valmisohjelmisto, ROI, ROMI, b2b-markkinointi

post_image

Ruotsalainen Musqot Marketing Technology ja suomalainen Vere Oy ovat sopineet yhteistyöstä markkinoinnin tehokkuuden hallintaan liittyvän pilvipalvelun käyttöönotoista Suomessa.

Musqot-pilvipalvelu tuo markkinoinnin kampanjoiden suunnittelun ja ROI:n mittaamisen uudelle tasolle. Palvelu mahdollistaa samanaikaisen markkinoinnin suunnittelun ja kampanjahallinnan. Palvelun avulla saadaan kampanjakohtaisesti ymmärrys panos-tuotos -suhteesta sekä muuttujista, joilla on ollut vaikutus tehokkuuteen.

Oppimalla muuttujien vaikutuksista toisiinsa voidaan markkinoinnista tehdä yhä älykkäämpää ja tehokkaampaa sekä löytää kaikille toimenpiteille aina parhaat kanavat. "Haluamme tarjota yrityksille helpon tavan parantaa markkinointi-investointien tuottavuutta”, sanoo Juha Leppänen Vereltä.

"Markkinoinointimixin kompleksisuus kasvaa räjähdysmäisesti ja tarjolla on yhä enemmän erilaisia kanavia, joihin investointeja hajautetaan. Markkinointi on muuttumassa arpapeliksi, jossa yhteys investointien ja saavutettujen tulosten välillä katoaa. Musqotin avulla voimme auttaa asiakkaitamme saavuttamaan enemmän liikevaihtoa pienemmillä kustannuksilla", Leppänen jatkaa

"Globaalin asiakaskunnan omaavana teknologiatoimittajana saavutamme suuria etuja asiakkaillemme partneroituessamme vahvojen paikallisten toimijoiden kanssa. Yhteistyömme tavoitteena on vahvistaa asemaamme Suomen markkinassa, jossa Vere tarjoaa asiantuntija- ja käyttöönottopalveluita", sanoo Oscar Nelson Musqot Marketing Technologylta.

Musqot soveltuu niin yritystenvälistä kaupankäyntiä kuin kuluttajaliiketoimintaa harjoittaville yrityksille. Musqotin avulla voidaan yhtälailla mitata sekä hallita niin perinteistä (tv, radio, printti) kuin monikanavaista digitaalista markkinointia.

http://www.vere.fi/markkinoinnin-tehokkuuden-hallinta

Pinterest

Muita julkaisuja Vere Oy:lta