Muistiliitto ry – Surveypal laadun itsearviointivälineenä

Muistiliitto koordinoi valtakunnallista muistisairauksien asiantuntija- ja tukikeskusverkostoa, joka hyödyntää arvioinnissa monipuolisesti Surveypal-järjestelmää.

Maakunnalliset Muistiluotsi-keskukset tarjoavat apua ja tukea muistisairaille ja heidän läheisilleen Raha-automaattiyhdistyksen rahoituksella. Muistiluotsit muodostavat valtakunnallisen verkoston ja koko maassa halutaan taata samanlaiset palvelut. Toiminnan yhtenäisen laadun varmistamiseksi ja toiminnan kehittämisen tueksi haluttiin luoda kaikkien käyttöön yhtenäiset seurannan ja arvioinnin menetelmät.

Surveypal-työkaluun rakennettu toiminnanohjausjärjestelmä kokoaa ja tuottaa monipuolista tietoa niin toiminnan kehittämiseen kuin rahoittajankin tarpeeseen. Järjestelmässä kerätään perinteisten kyselyiden ja asiakaspalautteen lisäksi toiminnan määrää ja laajuutta kuvaavia toimintatilastoja, kuten asiakaskontaktien ja tilaisuuksien määriä sekä asiakas- ja osallistujamääriä. Tilastointi-, palaute- ja laadunarviointilomakkeet on rakennettu Surveypal-työkalulla.

Tietojen tallennuksessa hyödynnetään älypuhelimia ja tabletteja, joiden avulla internetissä olevat tilastopohjat pystyy täyttämään jo tapahtumapaikalla, joka saattaa sijaita jossain Pohjois-Karjalan perukoilla. Kaikki tiedot syötetään heti tapahtuman jälkeen suoraan järjestelmään, jolloin vältytään päällekkäiseltä työltä. Ruutuvihkotilastoinnit ovat historiaa!

Yhteen järjestelmään sähköiseen muotoon kerätty tieto on helppo koota yhteen ja analysoida. Ohjelmistosta saa suoraan yhteenvedot ja kaaviot esimerkiksi tapahtuma- ja osallistujamääristä. Muistiluotsin työntekijät sekä yhdistyksen luottamusjohto analysoivat tuloksia, tavoitteiden saavuttamista, osallistujien tyytyväisyyttä sekä määrittelevät kehittämiskohteet. Tämän jälkeen analyysin pohjalta tehdään laadun itsearviointi, johon on oma lomakkeistonsa Surveypal-työkalussa.

Toiminnanohjausjärjestelmä on tehnyt sekä toimijoille itselleen että muille näkyväksi tehdyn työn. Kootut tulokset paljastavat, tehdäänkö Muistiluotseissa oikeita, muistisairaiden ja läheisten tarpeita vastaavia asioita. Systemaattinen tiedon kerääminen lisää koko toiminnan uskottavuutta ja takaa yhtenäisen laadun koko maassa. ”Toiminnanohjausjärjestelmä on nostanut Muistiluotsit uudelle tasolle”, kuten yksi työntekijä totesi.

Voit lukea lisää Muistiluotsien toiminnanohjausjärjestelmästä Suomen sosiaali ja terveys ry:n toimittamasta ”Arvioiva toimintakulttuuri järjestöarkeen” -oppaasta.

Referenssi Muistiliitto ry – Surveypal laadun itsearviointivälineenä
Tilaaja: Muistiliitto ry
Toimittajan yhteyshenkilö:
Ilkka Kaikuvuo
Lisätietoja: Siirry yrityksen profiiliin Siirry yrityksen kotisivulle
Tagit
Jos tarjontatagi on sininen, pääset klikkaamalla sen kuvaukseen
HR
Laatu, turvallisuus ja ympäristö
Tuotekehitys ja suunnittelu
palautteenhallinta Prosessi-suunnittelu Sisäiset prosessit Kehittäminen
Pinterest

Asiantuntijat ja yhteyshenkilöt

Osaajia ja yhteyshenkilöitä ei ole vielä kuvattu, tai premium-profiilia ei ole aktivoitu.

Muita julkaisuja Surveypal Oy:lta

Digitalisaatio & innovaatiot blogimedia

Seuraa Digitalisaatiokentän kehittymistä Suomen johtavien asiantuntijoiden haastatteluja ja asiantuntijakirjoituksia lukemalla

Lisätty todellisuus etäneuvonnassa yhdistettynä älykkääseen asiantuntijaportaaliin auttaa teollisuuden huoltotöissä
Suksee.fi -verkkovalmennus on Inbound-markkinoinnin taidonnäyte
It- ja ohjelmistoyritysten markkinointi 2018 ja alan liiketoiminnan rakennus digiaikana