Mobiilivaihde yritykseen? Kokosimme ostajan-oppaan avuksesi. Muista ottaa nämä asiat huomioon

Tagit: Asiakaspalvelu, Asiakkuudenhallinta CRM, It-infra loppukäyttäjäpalvelut, Integraatiot, Ketterät menetelmät, It-infrapalvelut, Laadunvarmistus, Android, Microsoft, Open source, Pankki ja vakuutus, Kauppa, Järjestöt ja yhdistykset, Hotelli, matkailu ja ravitsemus, Konsultointi, Tuki- ja ylläpitotyö, asiakaskokemus, Asiakaskeskeisyys, pilvipalvelut, Asiakaskokemuksen johtaminen, palvelukokemus, mobiilivaihde

post_image

Mikä on mobiilivaihde?

Mobiilivaihteella ei ole virallista määritelmää, mutta useimmiten sillä tarkoitetaan operaattorin verkkopalvelua, jossa päätelaitteena on matkapuhelin. Mobiilivaihde yleistyi erityisesti Suomessa nopeasti korvaamaan perinteisiä jokaisessa yrityksessä olleita puhelinjärjestelmiä.

Mobiilivaihteen tekniikka perustuu operaattorin hallitseman matkapuhelinkeskuksen ja siihen liitettyjen lisäohjelmistojen varaan. Mobiilivaihde on siis osa puhelinverkkoa ja sen teknologia ja arkkitehtuuri perustuu puhelinverkkoon. Tästä seuraa suoraan ja välillisesti merkittävimmät mobiilivaihteen rajoitteet, joita kuvataan osto-oppaassa.

Millaiselle yritykselle mobiilivaihde
soveltuu?


Teknisesti ajatellen mobiilivaihde soveltuu kaikenkokoisille yrityksille. Yrityksen viestintätarpeet on kuitenkin monipuolistuneet, joten ns. perinteinen mobiilivaihde voi olla vielä nykypäivänä riittävä yritykselle, jonka viestintätarpeet ovat perustasolla.
Mitä palvelu- tai asiakasorientuneempi yritys kokee olevansa, sitä varmempaa on, että mobiilivaihde ei tue yritystä kilpailukyvyn lisäämisessä viestinnän digitaalisaation tiellä.

Mobiilivaihteen merkittävimmät rajoitteet, jotka kannattaa hankinnassa tunnistaa


Mobiilivaihteiden markkinoille tulon jälkeen viestinnän digitalisaatio on edennyt ja etenee kiihtyvällä vauhdilla. Yritysten viestintätarpeet ovat muuttuneet monipuolisiksi ja monikanavaisiksi.

Mobiilivaihde on ainoa viestintäkanava, joka on puhelinverkossa.

Mobiilivaihde on siis jäämässä erilliseksi saarekkeeksi ja sen tulevaisuus nykyisessä muodossa on kyseenalainen.

Mobiilivaihteen rajoitteet liittyvät siis keskeisesti suljettuun verkkoon ja erillisyyteen.

Lataa mobiilivaihde osto-opas


Pinterest

Muita julkaisuja Benemen:lta