Metso.com verkkopalvelu ainutlaatuiseksi alustaksi tiedon jakamiseen

Tilaaja: Metso

Tagit: Asiakaspalvelu, Markkinointi, Myynti, Viestintä, Graafinen suunnittelu, Käyttöliittymäsuunnittelu, Mobiilikehitys, Webkehitys, Google, Microsoft, Raaka-aineet ja energia, Valmistava teollisuus, Toteutustyö, EpiServer, verkkopalvelut, asiakaskokemus, Verkkosivut, Sisällöntuotanto, Google Search Appliance, tiedonjakaminen

post_image

Maailman johtava kaivos- ja kivenmurskausalan sekä virtauksensäätöliiketoiminnan teollisuusyritys Metso halusi uudistaa globaalin metso.com-verkkosivustonsa asiakaslähtöisemmäsi ja paremmin myyntiä tukevaksi. Solita toteutti Metsolle uudistetun Metso.com-verkkopalvelun, jonka avulla asiakkaat saavat uuden tavan löytää ratkaisuja liiketoimintansa tarpeisiin. 


Metson tavoite oli uudistaa ja nykyaikaistaa globaalin verkkopalvelunsa. Liiketoimintojansa varten Metso tarvitsi verkkoon kanavan, jossa voidaan tuoda esille asiakastarinoita, tuottaa myyntimahdollisuuksia sekä ohjata asiakkaiden polkua verkossa aktiivisemmin, paremmilla lopputuloksilla.

Monimutkaisesta rakenteesta johtuen vanhat verkkosivut eivät enää palvelleet käyttäjien tarpeita ja sivuille kertynyt sisältö oli vaikeasti löydettävissä. Käyttäjäkokemusta heikensi myös vanhentunut julkaisujärjestelmä, joka vaikeutti tehokasta sisällöntuotantoa. Uudistuksen tavoitteena oli palvelu, joka keskittyy asiakkaille ja muille sidosryhmille tärkeisiin asioihin ja tuo sisällöt helposti saataville.

Laaja palvelu uudistettiin vaiheittain

Toteutimme Metsolle uuden verkkopalvelun EPiServer-teknologialla. Uudistus aloitettiin asiakastarinoihin keskittyvästä Metso Showroom-palvelusta, ja sen jälkeen toteutettiin vaiheittain koko metso.com-sivusto. Kokonaan uudistettu sisältö on nyt paremmin kohdennettu yhtiön asiakasteollisuuksille kuten kaivos-, kivenmurskaus-, öljy- ja kaasuteollisuuksille. Asiakkailta kerättiin palautetta uudistuksesta jo aikaisessa vaiheessa.

Uudistuksen tavoitteena oli palvelu, joka keskittyy asiakkaille ja muille sidosryhmille tärkeisiin asioihin ja tuo sisällöt helposti saataville.

Laajan sisällön kuten palveluiden, ratkaisujen ja tuotepakettien löytymistä helpottamaan tehtiin uusi, kattava hakutoiminnallisuus Google Search Appliance -ratkaisulla. Suomalaisia asiakkaita varten keskeinen liiketoimintaan liittyvä tieto löytyy myös suomeksi.

Haku ohjaa oikean tiedon äärelle

Sivusto on nyt selkeä ja helppokäyttöinen ja tarjoaa eri teollisuudenaloille runsaasti mielenkiintoista sisältöä. Tehokas haku auttaa löytämään tarvittavat tiedot nopeasti, ja palvelupolut ohjaavat oikeiden sisältöjen kuten asiakastarinoiden, videoiden ja tuotekuvien pariin – vuorokauden ympäri, silloin kuin se käyttäjälle parhaiten sopii. Koko palvelun ilme on raikastunut.

Mittava uudistus toteutui aikataulussa

Uudistuksen pilotointivaihe ja varsinainen toteutus sujuivat aikataulussa, ja lopputulokseen ollaan tyytyväisiä. Erityisesti sisällön tuottaminen on tehostunut ja helpottunut uuden sivuston myötä. Myös asiakkaat ovat ottaneet uudistuksen hyvin vastaan.

Uuden julkaisujärjestelmän avulla Metso voi tuottaa, hallita ja julkaista tehokkaasti monikielistä sisältöä kohdemarkkinoilleen. Uudistettu palvelu tukee Metson myyntiä ja parantaa asiakaskäyttäytymisen ymmärtämistä sekä asiakaspalvelun kehittämistä. Paikallisten verkkosivustojen uudistustyö jatkuu.

Tutustu metso.com-palveluun

Tulokset: 
  • Selkeät palvelupolut ohjaavat oikean tiedon ääreen
  • Asiakastarinat, videot ja tuotekuvat helposti saatavilla
  • Tärkeä osa Metson myyntiprosessia
  • Helpottaa globaalia sisällöntuotantoa
  • Noin 1000 uudistettua sivua
  • Palvelua, ratkaisuja, tuotepaketteja kaikille keskeisille teollisuusaloille
Teknologiat:
  • EPiServer
  • Google Search Appliance
Solitan rooli:
  • Toteutus
  • Ylläpito

Pinterest

Muita julkaisuja Solita Oy:lta