Metsänomistajat ajan tasalla!

Tilaaja: Metsäkeskus

Tagit: Asiakaspalvelu, Viestintä, Arkkitehtuuri, Ohjelmistokehitys, Julkishallinto, Raaka-aineet ja energia, Konsultointi, Toteutustyö, verkkopalvelu, Web-suunnittelu, helppokäyttöisyys

post_image

Affecton toimittama verkkopalvelu pitää metsänomistajat ajan tasalla ja helpottaa myös metsänhoitotöiden teettämistä.

Suomessa on 700 000 metsänomistajaa, ja tietoa metsistä on kartutettu jo vuosikymmeniä. Tieto ei kuitenkaan ole ollut helposti metsänomistajien saatavilla. Metsään.fi pitää metsänomistajat ajan tasalla omien metsiensä tilasta ja hoitotarpeista. Lisäksi nykyiset metsänomistajat ovat yhä useammin loitontuneet omaisuudestaan eivätkä välttämättä tiedä mitään metsänhoidosta, metsänsä tilasta tai edes metsänsä sijaintia.

”Haluamme aktivoida metsänomistajia omien metsiensä hoidossa ja käytössä. Siksi on tärkeää, että metsänomistajalla on käytössään mahdollisimman ajantasainen tieto metsänsä tarpeista”, Suomen metsäkeskuksen asiakkuuspäällikkö Veikko Iittainen toteaa.

Järjestelmäkokonaisuuden rakentaminen 700 000 metsänomistajan ja yhdeksän miljoonan metsähehtaarin tietojen pohjalta oli vaativa työ. Suomen metsäkeskuksen hankkeessa oli kaikkiaan mukana toistakymmentä eri taustajärjestelmää ja tietotekniikkatoimittajaa.

”Eri järjestelmistä kerättävän tiedon yhdistäminen helppokäyttöiseksi ja ymmärrettäväksi palveluksi on haastavaa. Koko ajan tavoitteena on se, että käyttäjä pärjää Metsään.fi-palvelussa ilman koulutusta”, Iittainen korostaa.

Affecton Suomen metsäkeskukselle rakentama Metsään.fi tuo tiedot metsistä yhteen palveluun, jota metsänomistajien ja metsäalan toimijoiden on helppo käyttää Internetin kautta. Metsänomistajat saavat metsänhoito- ja hakkuupäätösten pohjaksi ajantasaista tietoa

http://www.affecto.fi/Asiakkaat/Metsaan.fi

http://www.metsaan.fi/

Pinterest

Muita julkaisuja Affecto:lta