Meripelastusseura ERP-järjestelmä ja verkkopalvelu

Tilaaja: Suomen Meripelastusseura ry

Ajankohta: 2011 -

Toimittajan yhteyshenkilö: Joonas Koski

Tagit: Toiminnanohjaus ERP, Viestintä, Myynti, Taloushallinto, Logistiikka, BI ja raportointi, Arkkitehtuuri, Ketterät menetelmät, Pilvipalvelut / SaaS, Integraatiot, Ohjelmistokehitys, Sisällönhallinta, Maksaminen, Open source, Linux, Julkishallinto, Kuljetus, liikenne ja logistiikka, Konsultointi, Toteutustyö, Tuki- ja ylläpitotyö, Koulutus

post_image

Suomen Meripelastusseura on vuonna 1897 perustettu valtakunnallinen vapaaehtoisten meri- ja järvipelastusyhdistysten keskusjärjestö, jonka toiminta perustuu yksittäisten meripelastajien auttamishaluun ja pyyteettömään työhön. Meripelastusseuran päätehtävä on auttaa merihätään joutuneita rannikolla ja sisävesillä. Lisäksi seura edistää toiminnallaan yleistä veneilyturvallisuutta ja hyvää merimiestapaa.

Meripelastusseuralla on noin 150 pelastusalusta rannikolla ja sisävesillä Hangosta Inariin. Alukset on jaettu viiteen pelastusveneluokkaan sekä pelastusristeilijä- ja apuveneluokkiin. Seuran toiminta- ja koulutuskeskus sijaitsee Bågaskärissä Inkoon ulkosaaristossa.

W3 toimii Meripelastusseuran strategisena kumppanina vastaten siitä, että kriittiset tietojärjestelmät edesauttavat järjestön ydintehtävän toteuttamista. Näitä toisiinsa integroituja järjestelmiä ovat mm. järjestötoiminnan tarpeisiin suunniteltu Messi-toiminnanohjaus, hälytysjärjestelmä sekä julkinen verkkopalvelu.

Järjestö-ERP

Meripelastuseuran “Messi”-toiminnanohjausjärjestelmä on järjestön toiminnan keskipiste. Jäsenrekisteri, taloushallinto, toimintakalenteri, materiaali- ja kuvapankki, viestintä ja koulutus ovat kaikki samassa paikassa eikä mitään tietoa tarvitse päivittää kuin kerran.
Koska sama järjestelmä on käytössä kaikilla alueyhdistyksillä ja jäsenillä, pysyy käyttäjäkokemus samanlaisena vaikka yhdistys tai tehtävä vaihtuisi.

Huomionarvoista on, että Messin avulla hallinnoidaan isoa kalustomäärää; yksittäisistä navigaattoreista pelastuslauttoihin ja aina arvokkaisiin pelastualuksiin asti. Näin Meripelastusseuralla on hädänkin hetkellä tarkka ja reaaliaikainen tieto siitä millaista kalustoa on pelastustehtävien suorittamiseen saatavilla.

Verkkopalvelun toteutus multisite-tekniikalla

Toteutimme julkisen verkkopalvelun Multisite Drupal -asennuksena, joka sisältää kattojärjestön ja aluejärjestöt mukaanlukien 62 sivustoa. Jokainen sivusto on integroitu toteuttamaamme Messi-toiminnanohjausjärjestelmään.

Hälytysjärjestelmä pelastaa henkiä

Toteutimme toiminnanohjausjärjestelmään automatisoidun hälytysjärjestelmän, joka sananmukaisesti pelastaa ihmishenkiä. Automaattipuhelu- ja SMS-teknologioiden avulla Meripelastusseura pystyy hetken varoitusajalla reagoimaan avuntarpeeseen koko maassa vuorokauden ympäri, seitsemänä päivänä viikossa.

Käyttöönotto on ollut suuri menestys

Uuden tietojärjestelmän käyttöönotto, varsinkin krittisen, on aina haastava prosessi. Tässä tapauksessa onnistumisen mittarina on käytetty järjestelmän ja sen eri osien käyttömääriä, jotka ovat olleet vuositasolla useiden kymmenien prosenttien kasvu-uralla.

Pinterest

Muita julkaisuja W3 Group Finland Oy:lta