Marinetek Group

Tilaaja: Marinetek Group

Ajankohta: 2014 -

Toimittajan yhteyshenkilö: Henri Halmelahti

Tagit: Google, Open source, Julkaisujärjestelmä CMS, Linux, Viestintä, Tuotanto, Tuotekehitys ja suunnittelu, Projektinhallinta, Ketterät menetelmät, Pilvipalvelut / SaaS, Integraatiot, Webkehitys, Mobiilikehitys, Graafinen suunnittelu, Palvelin- ja kapasiteettipalvelut, Auditointi, Konsultointi, Toteutustyö, Tuki- ja ylläpitotyö, Johtamistyö, Koulutus, Valmisohjelmisto, Sidosryhmä, Rakentaminen, Valmistava teollisuus, Sisällönhallinta, Laadunvarmistus, Wordpress, Käyttöliittymäsuunnittelu, reponsiivisuus, multisite

post_image

Marinetek on kansainvälisesti arvostettu satamien ja kelluvien ratkaisujen suunnittelija sekä toteuttaja. Sivustouudistuksen tavoitteena oli yhtenäistää konsernin viestintää 42 toimintamaassa ja tuoda esille yrityksen laajaa palveluvalikoimaa useilla eri kielillä. Mobiilikäyttäjät otetaan huomioon responsiivisella, laiteriippumattomalla toteutuksella. Jatkossa sivustoa on tarkoitus laajentaa eri maihin hyödyntämällä multisite-ominaisuutta, jolla voidaan avata kätevästi uusia maakohtaisia sivustoja omine kieliversioineen.
Mitä

Responsiivinen Wordpress-sivusto multisite-toiminnallisuudella ja usean kielen tuella.
Erityistä
Retina-valmius, Multisite-toteutus Wordpressillä, Usean kielen tuki, Jälleenmyyjähaku, Mailchimp-integraatio
Teknologia

Wordpress, AJAX, HTML5, Google API, Google Fonts
Toteutus
Marinetekilla oli jo olemassa vanhat sivustot suomeksi, joten toteutus siirtymä uuteen sivustoon suunniteltiin tarkasti. Suunnitelma mahdollista myös jatkossa uusien maakohtaisten suvujen halpon siirtämisen päivitettyyn järjestelmään.
Projekti aloitettiin tarkoituksenmukaisella workshopilla, jossa käytiin läpi tavoitteet ja keskeisimmät painotusalueet.
Seuraavaksi graafikkomme suunnitteli ulkoasun yhdessä Marinetekin projektiryhmän kanssa, konsultoiden web-kehittäjiemme käyttöliittymän teknisistä ratkaisuista ja sivuston pitämisestä mahdollisimman hyvällä tasolla teknisestä näkökulmasta.
Jo tällä välin oli mahdollista ohjelmoida itse järjestelmää, joten ulkoasua ja järjestelmän ominaisuuksia voitiin toteuttaa samaan aikaan projektin tehostamiseksi.
Ulkoasun ohjelmoinnin jälkeen siirryttiin huolelliseen käyttötestausvaiheeseen, jonka jälkeen sivusto julkaistiin. Lopuksi päädyttiin vielä tekemään järjestelmään muutamia lisäoptimointeja niin serverin kuin ohjelmiston nopeuden osalta. Näin saatiin varmistettua sujuva käyttökokemus sivuston monipuolisuudesta huolimatta.
Toteutusvaiheen jälkeen jatkamme sivuston ylläpitoa ja kehitystä mm. automaattisilla järjestelmän päivityksillä.
Graafinen suunnittelu

Verkkosivun ulkoasun pohjana käytettiin Marinetekin olemassa olevaa graafista ohjeistoa. Ulkoasun tuli vastata ilmeeltään suurta korporaatiota. Yrityksen tummansininen värimaailma jo lähtökohtaisesti tuki tavoitetta, mutta vaikuttavuutta sivuun tuotiin lisäksi koko sivun levyisillä kuvilla ja tyylikkäällä kirjasimella. Merellinen tunnelma aikaansaatiin hyödyntäen ensiluokkaista kuvamateriaalia ja otsikkotyyleillä.Jälleenmyyjähaku

Asiakkaille on tärkeää tietää, mistä Marinetekin tuotteet ovat saatavilla. Kehitimme tähän tarpeeseen helppokäyttöisen jälleenmyyjähaun, jolla asiakas pystyy löytämään oman alueensa jälleenmyyjän. Työkalussa voi määritellä oman sijaintinsa sekä halutun etsintäsäteen, ja tämän perusteella hakutulokset näytetään sekä kartalla että listassa.
Google Maps APIin perustuvan kartan päivittäminen onnistuu graafisen käyttöliittymän kautta hallintapaneelista.

Suosittelija:

Lamian kanssa yhteistyö on sujunut erittäin hyvin. Projektissa toteutettiin kaikki juuri kuten oli sovittu ja Lamia tarjosi meille lisäarvoa hyvien näkemysten ja asiantuntemuksen muodossa liittyen verkkoliiketoiminnan kehittämiseen. Tilaamamme sivusto on moderni, näyttävä ja vastaa korkealaatuisten tuotteidemme ja brandin vaatimuksiin

Petteri Sutela

Pinterest

Muita julkaisuja Lamia Oy:lta