Majatalo Onnela - Sosiaalisen median strategia

Tilaaja: Majatalo Onnela

Toimittajan yhteyshenkilö: Aleksi Kanerva

Tagit: Sisällönhallinta, Hotelli, matkailu ja ravitsemus, Konsultointi, Toteutustyö

post_image

Lähtökohdat ja tarpeet
Majatalo Onnela halusi parantaa näkyvyyttään ja imagoaan sosiaalisen median saralla. Onnelalla oli jo olemassa oleva Facebook-sivu, jolla oli 275 tykkääjää. Somen puolelle haluttiin kuitenkin selkeä strategia ja suunnitelma. Avuksi kutsuttiin Whitestonen ammattilaiset.

Lyhyesti mitä tehtiin
Projekti aloitettiin palaverilla, jossa selvitettiin asiakkaan tarpeet. Sosiaalisen median strategian luomisessa on tärkeää, että se toimii yhteistyössä muunkin markkinoinnin kanssa. Avauspalaverin jälkeen Whitestone rakensi Majatalo Onnelalle yksilöllisen some-strategian, esitteli sen asiakkaalle ja piti sosiaalisen median koulutuksen Onnelan omille sosiaalisen median sisällöntuottajille.

Tarkemmin toteutuksesta
Yrityksen sosiaalinen media ei ole olemassa vain, koska kilpailijoillakin sellainen on. Onnelan tapauksessa strategian kärkeen nostettiin vahvuudet, joilla Onnela pystyy erottumaan kilpailijoistaan. Strategia rakennettiin Onnelan kohderyhmä huomioiden, käytiin läpi työnantajan suhtautuminen sosiaaliseen mediaan, selvitettiin Onnelan some-tavoitteet ja tutustuttiin erilaisiin mittareihin sekä keinoihin, kuinka tavoitteet saavutetaan.

Majatalo Onnelan some-strategian käyttöönotto ja sisäistäminen toimivat erinomaisesti. Marraskuussa 2014 asiakkaalle luovutetun strategian tavoitteena Facebookin puolella oli kerätä vuodessa 1000 tykkääjää, mutta jo maaliskuussa 2015 lukema oli lähes 1600 Facebook-tykkääjää. Koska joukossa ei ole yhtään ns. maksettua tykkääjää, ovat Onnelan sisällöntuottajat onnistuneet tehtävässään paremmin kuin hyvin.

Mitä ekstraa tai erityistä tehtiin
Projektiin sisältyi myös Whitestonen tarjoamaa Facebook-mainontaa sekä Onnelan Instagram-tilin käyttöönotto. Instagram on sosiaalisen median kanava, jossa jaetaan, kommentoidaan ja tykätään kuvista. Instagram koettiin Majatalo Onnelalle hyväksi palveluksi, koska kauniit maisemat ja monipuoliset kuvasisällöt ovat yksi Onnelan selkeistä vahvuuksista. 

Suosittelija:

Ture Tähtinen

Pinterest

Muita julkaisuja Whitestone:lta