MaastoGIS

Tilaaja: Metsähallitus

Tagit: Laatu, turvallisuus ja ympäristö, Tuotanto, Tuotekehitys ja suunnittelu, Mobiilikehitys, Ohjelmistokehitys, Paikkatieto GIS, Pilvipalvelut / SaaS, Open source, Kuljetus, liikenne ja logistiikka, Raaka-aineet ja energia, Valmisohjelmisto, Toteutustyö, Tuki- ja ylläpitotyö

post_image

MaastoGIS on mobiilipaikkatietoratkaisu, jolla Metsähallituksen metsikkökuvioiden
ominaisuustietoja, kuten puuston määrää puulajeittain sekä, metsänhoidollisia
toimenpiteitä ja luontoarvoja voidaan käsitellä maastossa. Paikkatietoaineistoa voidaan muokata ja lisätä karttapohjalle käsin digitoimalla sekä GPS sijaintitietojen perusteella. MaastoGis muodostuu laitteista (maastotieto-kone, sisäinen tai ulkoinen GPS) ja ohjelmistosta, joilla tietoja siirretään ja käsitellään maastolaitteella.


--

MaastoGIS is a mobile GIS solution for Metsähallitus. MaastoGIS consists of equipment (field computer with built-in or external GPS) and solution which is used to handle and transfer the data.

Pinterest

Muita julkaisuja Arbonaut:lta