Maanmittauslaitos - Suomen innostavin Intranet

Tilaaja: Maanmittauslaitos

Ajankohta: 2016

Toimittajan yhteyshenkilö: Hannu Nieminen

Tagit: HR, Tietohallinto, Viestintä, Ketterät menetelmät, Sisällönhallinta, Webkehitys, Drupal, Julkaisujärjestelmä CMS, Open source, Julkishallinto, Konsultointi, Toteutustyö

post_image

Maanmittauslaitos hallinnoi muun muassa erilaisia kartta- ja paikkatietoaineistoja, edistää tiedon yhteiskäyttöä ja tuottaa maanmittaustoimituksia. Wunderkraut on tehnyt laajasti yhteistyötä Maanmittauslaitoksen kanssa jo vuodesta 2011, jolloin toteutimme heille verkkopalvelu-kokonaisuuden ketterällä menetelmällä. 

Avoin lähdekoodi, ketterät menetelmät ja Drupal työkaluna oli selkeä valinta myös uuteen Intranetiin. Toteutimme Maanmittauslaitokselle kustannustehokkaan kustomoidun Intranetin, jota he eivät suotta kutsu Suomen innostavimmaksi Intranetiksi. Palvelu on räätälöity juuri Maanmittauslaitoksen henkilöstön ja sidosryhmien työnkulun tarpeisiin tehokkuutta ja tuottavuutta parantamaan. 


Innostavaa yhteistyötä, selkeät tavoitteet
Jo projektin alussa tavoite oli selkeä kaikille tiimin jäsenille. Halusimme kehittää yhdessä Suomen innostavimman Intranetin, jota käyttäjät haluavat oikeasti käyttää. Palvelun toimivuuteen ja käytettävyyteen keskityttiin paljon esimerkiksi sisällön selkeyttämisellä ja haun kehittämisellä.
Halusimme, että Intranetin rakenteen yleiskuva oli selkeä ja helposti hahmotettava, jotta työskentely Intran kanssa tehostuisi. Nostimme oleellisimman sisällön keskeiseksi ja teimme sen helposti löydettäväksi. Panostimme erityisesti myös sisällöntuotannon helppouteen, jotta yhdessä luomamme rakenne säilyisi ja pysyisi selkeänä.

Avoimuus ja läpinäkyvyys onnistumisen takeita
Kehitystyön pohjana hyödynsimme Maanmittauslaitoksen keräämää sisäistä palautetta ja ehdotuksia, jolloin saimme oikeiden käyttäjien tarpeet ja toiveet lähtökohdaksi.
Yhteistyö asiakkaan kanssa ketterällä kehitysmenetelmällä oli helppoa, sillä Maanmittauslaitos on omaksunut parhaat ketterät käytännöt tehokkaasti useimmissa IT-hankkeissaan. Erinomainen tuotteen omistaja suodatti ja priorisoi tehtävät onnistuneesti ja projektitiimin päivittäinen avoin kommunikaatio mahdollisti ripeän projektin, jossa rakensimme palvelua yhtenä tiiminä.
Avoimuus ja läpinäkyvyys projektin aikana oli keskeisessä asemassa ja mahdolliset hidasteet projektin onnistumisen tiellä purettiin nopeasti. Ketterän kehityksen parhaiden käytäntöjen mukaisesti projektin edetessä saatua tietoa hyödynnettiin ja näin saavutettu joustavuus entisestään vauhditti onnistumista.

Käyttäjälähtöinen toteutus
Uusi, innostava Intranet oli rakenteeltaan erittäin onnistunut ja Maanmittauslaitos piti erityisesti pudotusvalikoiden selkeydestä ja Intranetin käytettävyydestä. Korvasimme tiedostomuotoisia dokumentteja Drupalin sisältötyypeillä ja integroimme ne saumattomasti uuteen Intranetiin.
Selkeämpi ja paremmin jäsennetty käyttöliittymä oli intuitiivinen ja helpotti halutun sisällön löytämistä. Uudistettu valikkorakenne ja muut palvelun käytettävyyteen keskittyneet parannukset tekivät käyttökokemuksesta miellyttävän. Loimme myös erilaisia toiminnallisuuksia, joilla käyttäjä pystyy personoimaan Intran näkymiä halutulla tavalla ja kokee näin Intran enemmän omakseen.
Palvelu toteutettiin myös visuaalisesti modernilla tavalla ja visuaalisia vihjeitä tuotiin esimerkiksi palvelun valikkorakenteisiin helpottamaan Intran käytössä ja uuden sisällön löytämisessä.

Pinterest

Muita julkaisuja Wunder:lta