Liiketoiminnan jatkuvuutta ja kannattavuutta turvaavaa tietohallinnon johtamista ja kehittämistä

Tilaaja: Kuntien Tiera Oy

Ajankohta: 2015

Toimittajan yhteyshenkilö: Matti Suikkari

Tagit: Tietohallinto, Auditointi, It-infra loppukäyttäjäpalvelut, It-infrapalvelut, It-omaisuuden hallinta, Laadunvarmistus, Ohjelmistokehitys, Palvelin- ja kapasiteettipalvelut, Tietoliikennepalvelut, Tietoturva, iOS, Microsoft, Windows Phone, Asiantuntijapalvelut, IT, Julkishallinto, Telekommunikaatio, Johtamistyö, Konsultointi, Sidosryhmä

post_image

Toimeksiannon tavoitteena oli selvittää tietohallinnon kokonaistilannekuva, strategia / toimintasuunnitelma 2015 – 2020 (360forCIO) ja resurssointitarpeet hyödyntäen mahdollisimman paljon Tieran kunta-asiakkailleen tarjoamia ICT –ratkaisuja ja -palveluja. Toimeksiannon aikana laadittiin myös ensimmäinen tietohallinnon budjetti sekä edistettiin pikatoimenpiteinä mm. tietoturvan, toimittajahallinnan ja laitteistohallinnan parantamista.

Toimeksianto suoritettiin puolipäiväisenä tietohallintovastaavana ajanjaksolla 19.8. – 30.11.2015. Toimeksianto jatkuu uudella sopimuksella

Suosittelija:

Elokuussa alkanut tietohallinnon kehitystyö on edennyt suunnitteluvaiheessa systemaattisesti ja tietohallinnon kokonaistilannekuva ja toimintasuunnitelma tuleville vuosille on kirkastunut Jarin avulla. Alkuvaiheen haltuunottoon liittyneiden pikatoimenpiteiden jälkeen yhteistyö jatkuu ja työ etenee nyt suunnitelmien toteutusvaiheeseen, missä Jarin tietohallinnon johtamiseen kehittämien seuranta- ja johtamistyökalujen avulla voidaan toteutusvaiheen etenemistä ja tuloksia seurata selkeällä ja systemaattisella tavalla.

Matti Suikkari

Pinterest

Muita julkaisuja ForCIO Oy:lta