Lahden kaupunki - vuoden 2013 #ICT-hanke

Tilaaja: Lahden kaupunki

Ajankohta: 2012 - 2013

Toimittajan yhteyshenkilö: Maria Walden, SAP Finland

Tagit: Taloushallinto, Toiminnanohjaus ERP, SAP, Julkishallinto, Konsultointi, Valmisohjelmisto, Tuki- ja ylläpitotyö, Kuntien Tiera

post_image

Lahden kaupungin uusi talouden toiminnanohjausjärjestelmän toteutus- ja käyttöönottoprojekti valittiin vuoden 2013 ICThankkeeksi. Kuntien Tieran palveluna toimittaman SAP ERP -järjestelmän ansiosta kaupungin taloushallinto on tehostunut merkittävästi ja päätöksentekijät saavat käyttöönsä ajantasaista tietoa sekä laadukkaita raportteja.

Lahti on voimakkaasti uudistuva yli 100 000 asukkaan kasvukeskus. Metropolialueella sijaitsevassa Lahdessa kaupunkielämä

on aktiivista, palvelut korkeatasoisia ja luonnonläheinen asuinympäristö viihtyisä. Ympäristön ja muotoilun edelläkävijänä

Lahti tarjoaa näköalapaikan kaupunkikehitykseen.

Vuonna 2010 Lahden kaupunki aloitti selvityksen useiden taloudenohjauksen erillisjärjestelmien korvaamisesta uudella toiminnanohjausjärjestelmällä, joka vähentäisi käsityötä ja

virheitä sekä helpottaisi päätöksentekoa tukevien ennusteiden tekemistä.

”Tavoitteenamme oli integroitu järjestelmä, johon tiedot tarvitsee syöttää vain kerran. Halusimme myös reaaliaikaista tietoa ja laadukkaampia raportteja”, hankejohtaja Anne Mikkanen Lahden kaupungin konsernipalveluista kertoo.

Kunta ERP -ratkaisun pilottihanke

Kaupunginhallituksen päätöksellä Kuntien Tiera alkoi vetämään

ERP-hankintaprojektia. Tavoitteena oli luoda kaupungille tehokas toiminnanohjausjärjestelmä, jota voitaisiin samalla

hyödyntää osana Kuntien Tieran Kunta ERP -ratkaisua.

”Taustalla oli kultainen ajatus yhdessä kehittämisestä. Kunnilla ja kaupungeilla on hyvin samanlaisia tarpeita”, Anne Mikkanen toteaa.

”Kuntien Tieran ERP-ratkaisu on nyt laajennettavissa toimimaan

koko Päijät-Hämeen alueella”, seudullisen henkilöstö- ja talouspalvelukeskuksen Calpro Oy:n kehityspäällikkö Jani

Matikainen kertoo.

Lahden kaupungin johdolta saatu tuki oli hankkeen onnistumisen kannalta ensiarvoisen tärkeää ja kehittämisessä oli alusta lähtien mukana suuri joukko kaupungin työntekijöitä.

”Kaupungilta oli eri vaiheissa mukana ainakin 100 ihmistä. Lisäksi hankkeessa oli kuntien ja kuntayhtymien edustajia

varmistamassa, että yhteistyökuviot toimivat myös tulevaisuudessa”, Anne Mikkanen muistelee.

Projekti onnistui tavoitteiden mukaisesti

Hankkeen toteutus jaettiin useaan vaiheeseen ja väliarvioinneilla varmistettiin, että lopputulos on koko ajan linjassa tavoitteiden kanssa. Vaiheistettu ja kontrolloitu käyttöönotto oli yksi tärkeimmistä laatua varmistaneista tekijöistä.

”Kuntien Tieran suunnitelmallisuus ja resurssointi olivat hyvällä tasolla. Myös testaukset tehtiin todella järjestelmällisesti”, Anne Mikkanen kehuu.

Yhtenä hankkeen tavoitteena oli pohjustaa SAP ERP –ratkaisun laajempaa käyttöä Lahden henkilöstöhallinnossa, materiaalinhallinnassa sekä muissa toiminnoissa. Ratkaisua suunnitellessa myös taloushallinnon toimintatavat ja prosessit mietittiin kokonaan uudestaan.

”Pitkässä projektissa on tuhansia ja taas tuhansia osatehtäviä,

mutta saimme ratkaistua kaikki kriittiset haasteet ja pääsimme hyvin maaliin”, Anne Mikkanen kertoo.

Toiminnan tehostuminen tuo isoja säästöjä

Lahden kaupungin SAP ERP -ratkaisu sisältää niin myyntilaskutuksen, osto- ja myyntireskontran, kirjanpidon, käyttöomaisuuden kuin rahoitus- ja kassasuunnittelun sekä maksuliikenteen. Uudessa järjestelmässä on yli 50 liittymää ja sillä on noin 650 käyttäjää.

”Olemme kehittäneet paljon esimerkiksi tositteiden hyväksymiskiertoa, sisäistä laskutusta ja raportointia”, Jani Matikainen kertoo esimerkkejä konkreettisista hyödyistä.

”Tehostuneen toiminnan ansiosta taloushallinnon kustannuksia

voidaan pienentää jopa 20 %. Nyt myös tieto on ajantasaisempaa ja raportit tarkempia”, Anne Mikkanen jatkaa.

Onnistunut hanke on saanut tunnustusta suomalaisilta tietohallintojohtajilta, jotka valitsivat Lahden uuden toiminnanohjausjärjestelmän toteutus- ja käyttöönottoprojektin vuoden 2013 ICT-hankkeeksi 600 Minutes Executive IT -tapahtumassa.

Suosittelija:

”Tehostuneen toiminnan ansiosta taloushallinnon kustannuksia voidaan pienentää jopa 20 %”

Anne Mikkanen, hankejohtaja, Lahden kaupunki

Pinterest

Muita julkaisuja SAP Finland Oy:lta