Kuukausittainen energialaskutus - eroon Exceleistä

Tilaaja: Pohjolan Voima

Tagit: Taloushallinto, Integraatiot, Ohjelmistokehitys, Arkkitehtuuri, Analytiikka, IBM, Raaka-aineet ja energia, Konsultointi, Toteutustyö, laskutus, prosessin tehostaminen, laskutusprosessi, räätälöity ratkaisu

post_image

Pohjolan Voiman kuukausittainen energialaskutus sitoi aiemmin paljon henkilöresursseja, työkaluina käytettiin Excel-taulukoita ja suuri osa työstä oli virheille altista käsityötä.

"Laskutusprosessimme oli monella tapaa haavoittuvainen", Pohjolan Voiman Energianhallinnan kehityspäällikkö Heli Pirhonen muistelee.

Näköpiirissä oli tarve vähentää laskutusprosessin henkilöriippuvuutta ja laskutukseen sidottuja resursseja. Niinpä yrityksessä päätettiin uusia toimintatavat ja työkalut. Tavoitteeksi asetettiin keskitetty ja yhtenäinen laskutusprosessi ja laskutustiedon hallinta. Uuden energialaskutussovelluksen, jonka läpi kulkee pääosa Pohjolan Voiman yli 700 miljoonan euron liikevaihdosta, oli erityisen tärkeää toimia läpinäkyvästi ja luotettavasti.

"Halusimme tuoda energianhallintajärjestelmän tiedot kestävällä tavalla kirjanpitojärjestelmään, josta laskut lähtevät asiakkaille."

Järjestelmien suora integrointi ei ollut mahdollista, vaan järjestelmien väliin oli luotava Excel-työkalut korvaava sovellus, joka hakee laskutustiedot lähdejärjestelmistä, laskee laskutuksen lopputulokset ja siirtää tiedot kirjanpitojärjestelmään.

http://www.affecto.fi/Asiakkaat/Pohjolan-Voima2

Pinterest

Muita julkaisuja Affecto:lta