Kunta10 raportoinnin työkaluna

Tilaaja: Työterveyslaitos

Ajankohta: 2012 -

Toimittajan yhteyshenkilö: Teemu Malinen

Tagit: Open source, Linux, Viestintä, BI ja raportointi, Arkkitehtuuri, Ketterät menetelmät, Pilvipalvelut / SaaS, Integraatiot, Ohjelmistokehitys, Webkehitys, Palvelin- ja kapasiteettipalvelut, Käyttäjähallinta, Tietoturva, Konsultointi, Toteutustyö, Tuki- ja ylläpitotyö, Koulutus, Valmisohjelmisto, Julkishallinto, Terveys- ja sosiaalipalvelut, Sisällönhallinta

post_image

Työterveyslaitoksen tehtävä Suomessa on edistää työn terveellisyyttä ja turvallisuutta osana hyvää elämää. Työterveyslaitoksen toiminnan ydin on monitieteinen työelämän tarpeita palveleva tutkimus- ja kehittämistoiminta.

Tavoitteena on tuottaa käytännön ratkaisuja työhyvinvoinnin ja työolojen parantamiseksi sekä työntekijöiden terveyden ja työkyvyn edistämiseksi.

Tutkimuksista saadun valtavan datamäärän käsittely on vuosia tapahtunut käsin ja tulosten raportointi asiakkaille koettiin raskaaksi ja hitaaksi.

Tutkimusdatan raportointi helpommaksi

Suurena ongelmana on ollut, kuinka saadaan raportoitua suurille vastaajajoukoille tutkimustuloksia mahdollisimman tehokkaasti ja niin, että tulokset päätyvät tarkoituksenmukaiseen käyttöön.

Luotiin raportointiohjelma, jonne Työterveyslaitos syöttää tutkimuksista saadun datan, jonka ohjelmisto muuttaa raportoitavaan muotoon.


Ennen tulokset raportoitiin cd-levyillä, jolloin saattoi kestää ennen kuin tieto oli organisaation kaikkien tasojen ulottuvilla. Nyt asiakkaat pääsevät käsiksi raportteihin helposti omilta työ- tai kotikoneiltaan, selaimen kautta.

Näin tutkimustulokset ovat lähempänä asiakasta ja niiden todellinen käyttö työympäristössä helpottuu.

Asiakkaat ovat kertoneet, että nyt saatuja tuloksia aidosti käytetään organisaatiossa. Ohjelmasta saatu asiakashyöty on käsinkosketeltavaa”, Anne Linna kertoo.

Kehitys jatkuu

Seuraavaksi raportointiohjelmaa on tarkoitus kehittää selkeyttämällä sen ulkoasua visuaalisin keinoin. Mielessä on myös asiaan liittyvien koulutusten järjestäminen videoiden avulla.

Suosittelija:

Aiemmin prosessi saattoi pahimmillaan kestää puoli vuotta, koska me teimme kaikki kuvat ja taulukot itse. Uuden ohjelman avulla tulokset ovat asiakkaiden käytössä välittömästi siitä, kun olemme ladanneet datan ohjelmaan. Olemme kehittäneet ohjelmaa pikku hiljaa eteenpäin asiakkaiden toiveita kuunnellen. Suunnitelmia on kyllä suuntaan ja toiseen vaikka kuinka.

Kehitysjohtaja Anne Linna

Pinterest

Muita julkaisuja Sofokus Oy:lta