Kouvolan kaupunki

post_image

Kouvolan kaupunki toteutti paikkatiedon kypsyysarvioinnin Spatineo Roadmap -tuotteen avulla osana konsernihallinnossa toteutettavaa ”Johdon työpöytä”-hanketta. Tarve arvioinnille nousi kaupungin tavoitteesta lisätä paikkatietojen käyttöä kaupungin prosesseissa ja palveluissa. Kaupungissa toimii paikkatietoryhmä, joka koordinoi paikkatietojen hyödyntämisen kehittämistä ja on tehnyt paikkatietojen hyödyntämisen kehittämissuunnitelman vuodelle 2015. Kehitystyö on osa kaupungissa käynnissä olevaa Tiedolla johtaminen –projektia, jonka tarkoituksena on lisätä liiketoimintatiedon käyttöä kaupungin päätöksenteossa. Jotta paikkatietoa koskevat kehitystoimenpiteet voidaan suunnata oikeisiin asioihin ja arvioida niiden vaikutusta, osoittautui tärkeäksi ensin määrittää paikkatietojen hyödyntämisen lähtötaso.

Kypsyysarvioinnin perustana toimi web-pohjainen kysely, joka lähetettiin 220 eri tehtävissä työskenteleville henkilöille eri puolille organisaatiota, ja vastaus saatiin 108 henkilöltä. Arvioinnin myötä kaupunki sai kattavaa tietoa paikkatietojen hyödyntämisen nykytilasta, onnistumisesta kuin myös kohdista, joihin tulevaisuudessa on ensisijaisesti panostettava. Paikkatietojen hallinta sekä aineistojen saatavuus osoittautui arvioinnin mukaan olevan hyvällä tasolla. Sen sijaan sisäisen viestinnän lisääminen paikkatiedon mahdollisuuksista ja paikkatieto-osaamisen koulutus, paikkatietojen hyödyntämisen lisääminen esimies- ja johtotasolla sekä paikkatietojen hyödyntäminen toiminnan suunnittelun pohjana hyvinvointipalveluissa valittiin tulevaisuuden ensisijaisiksi jatkokehityskohteiksi.

Referenssi Kouvolan kaupunki
Tilaaja: Kouvolan kaupunki
Ajankohta:2015 -
Lisätietoja: Siirry yrityksen profiiliin Siirry yrityksen kotisivulle
Tagit
Jos tarjontatagi on sininen, pääset klikkaamalla sen kuvaukseen
Laatu, turvallisuus ja ympäristö
Tietohallinto
Laadunvarmistus
Paikkatieto GIS
Pilvipalvelut / SaaS
Asiantuntijapalvelut
IT
Julkishallinto
Valmisohjelmisto
Paikkatiedon kypsyysarviointi
Pinterest

Muita julkaisuja Spatineo Oy:lta

ite wikin digitalisaatio & innovaatiot blogimedia

Top 10 maailman parhaat ohjelmistot
Nouseva ohjelmistokehitystalo kasvaa yrityskaupoilla - Solidabis hankki palvelumuotoiluosaamista
Miten verkkopalvelu viedään onnistuneesti maailmalle?
Inbound-markkinointi: Hubspot jyrää Suomen johtavana markkinoinnin automaation teknologiana
Liiketoiminnan jatkuvuudenhallinta paranee paikkatiedon avulla
Moderni pilvipalvelu yhdistää kotimaisen konesalin, globaalin pilven ja co-locationin tietoturvalliseksi hybridiksi