Kouvolan kaupunki

Tilaaja: Kouvolan kaupunki

Ajankohta: 2015 -

Tagit: Laatu, turvallisuus ja ympäristö, Tietohallinto, Laadunvarmistus, Paikkatieto GIS, Pilvipalvelut / SaaS, Asiantuntijapalvelut, IT, Julkishallinto, Valmisohjelmisto, Paikkatiedon kypsyysarviointi

post_image

Kouvolan kaupunki toteutti paikkatiedon kypsyysarvioinnin Spatineo Roadmap -tuotteen avulla osana konsernihallinnossa toteutettavaa ”Johdon työpöytä”-hanketta. Tarve arvioinnille nousi kaupungin tavoitteesta lisätä paikkatietojen käyttöä kaupungin prosesseissa ja palveluissa. Kaupungissa toimii paikkatietoryhmä, joka koordinoi paikkatietojen hyödyntämisen kehittämistä ja on tehnyt paikkatietojen hyödyntämisen kehittämissuunnitelman vuodelle 2015. Kehitystyö on osa kaupungissa käynnissä olevaa Tiedolla johtaminen –projektia, jonka tarkoituksena on lisätä liiketoimintatiedon käyttöä kaupungin päätöksenteossa. Jotta paikkatietoa koskevat kehitystoimenpiteet voidaan suunnata oikeisiin asioihin ja arvioida niiden vaikutusta, osoittautui tärkeäksi ensin määrittää paikkatietojen hyödyntämisen lähtötaso.

Kypsyysarvioinnin perustana toimi web-pohjainen kysely, joka lähetettiin 220 eri tehtävissä työskenteleville henkilöille eri puolille organisaatiota, ja vastaus saatiin 108 henkilöltä. Arvioinnin myötä kaupunki sai kattavaa tietoa paikkatietojen hyödyntämisen nykytilasta, onnistumisesta kuin myös kohdista, joihin tulevaisuudessa on ensisijaisesti panostettava. Paikkatietojen hallinta sekä aineistojen saatavuus osoittautui arvioinnin mukaan olevan hyvällä tasolla. Sen sijaan sisäisen viestinnän lisääminen paikkatiedon mahdollisuuksista ja paikkatieto-osaamisen koulutus, paikkatietojen hyödyntämisen lisääminen esimies- ja johtotasolla sekä paikkatietojen hyödyntäminen toiminnan suunnittelun pohjana hyvinvointipalveluissa valittiin tulevaisuuden ensisijaisiksi jatkokehityskohteiksi.

Pinterest

Muita julkaisuja Spatineo Oy:lta