Keva onnistui HR-järjestelmähankinnassa Facilorin avulla

Tilaaja: Keva

Ajankohta: 2015 - 2016

Toimittajan yhteyshenkilö: Tuula Kivi

Tagit: Hankinta, HR, Projektinhallinta, Tietohallinto, Käyttäjähallinta, Pilvipalvelut / SaaS, IT, Julkishallinto, Pankki ja vakuutus, Konsultointi, Sidosryhmä, HR järjestelmät

post_image

Keva kilpailutti syksyllä 2015 HR-järjestelmähankinnan. Kilpailutuksella haettiin nykyaikaista henkilöstöhallinnon järjestelmää, jossa voidaan mahdollisimman pitkälle hyödyntää sähköistä työnkulkua ja tiedonsiirtoa eri järjestelmien välillä. Keva vastaa valtion, kuntien, evankelisluterilaisen kirkon ja Kelan työeläkeasioista, ja sillä on noin 1,3 miljoonaa henkilöasiakasta. Kevan palveluksessa on noin 550 työntekijää.

Kilpailutuksen onnistumisen varmistamiseksi Keva päätti ottaa kilpailutukseen avuksi ulkopuolisen asiantuntijan, joka tuntee suomalaisen HR-järjestelmämarkkinan sekä HR-järjestelmien toimintaperiaatteen ja mahdollisuudet. Ennen varsinaista HR-järjestelmäkilpailutusta Keva kilpailutti asiantuntija-avun, jonka tuloksena asiantuntijaksi valittiin Facilor Oy:n Matti Vepsäläinen. Matilla on pitkä kokemus HR-järjestelmien kehittämisestä, käyttöönotoista ja myös myynnistä, joka vakuutti Kevan siitä, että kilpailutukseen saadaan mukaan oikeanlainen asiantuntijuus.

HR-järjestelmäkilpailutus käynnistettiin keväällä 2015 perusteellisella Kevan tarpeiden läpikäynnillä sekä kattavalla markkinaselvityksellä. Tämän pohjalta laadittiin tarjouspyyntömateriaali ja käynnistettiin varsinainen tarjouskilpailu. Hankintapäätös saatiin tehtyä lokakuussa ja käyttöönottoprojekti tarjouskilpailun voittaneen Sympan kanssa käynnistettiin marraskuussa 2015.

Lisätietoja

  • Facilor, Matti Vepsäläinen, puh. 0400 733 915, matti.vepsalainen (at) facilor.fi
  • Keva, HR-toiminnan päällikkö Tuula Kivi, puh. 0400 444 583, tuula.kivi (at) keva.fi

Facilor auttaa onnistumaan erilaisissa järjestelmähankkeissa sekä yksityisellä että julkisella sektorilla. Järjestelmähankinnat ja -käyttöönotot ovat aikaa vieviä ja erityisosaamista vaativia, jonka vuoksi on hyvä käyttää ulkoisia resursseja onnistumisen takaamiseksi. Ulkopuolisen asiantuntijan avulla hankkeet saadaan tyypillisesti vietyä läpi laadukkaammin ja tehokkaammin.

Pinterest

Muita julkaisuja Facilor Oy:lta