Ketterä projektisopimus

Tagit: Google, Open source, Linux, Tietohallinto, Tuotanto, Tuotekehitys ja suunnittelu, Projektinhallinta, Arkkitehtuuri, Ketterät menetelmät, Webkehitys, Käyttäjähallinta, Tietoturva, Auditointi, Konsultointi, Toteutustyö, Tuki- ja ylläpitotyö, Koulutus, Vuokratyövoima, Pankki ja vakuutus, Kiinteistöala, Kauppa, Verkkokaupparatkaisut

post_image

Ketterän ohjelmistokehityksen sopimuksemme on selkeä ja läpinäkyvä.

Asiakkaan oikeus koeaikaan

  • Asiakkaalla on oikeus 2 viikon ajan yhteistyön aloittamisesta päättää yhteistyö Solinorin kanssa koeajalla. Asiakkaan päättäessä yhteistyön koeaikana, ei Solinor laskuta koeaikana tehtyä työtä.
Asiakkaan oikeus laadukkaaseen työhön

  • Asiakkaalla on oikeus 50% alennukseen edellisen sprintin töistä, mikäli asiakas on tyytymätön edellisen sprintin tuloksiin.
Asiakkaan oikeus vaihtaa kehityspalvelun tuottajaa

  • Asiakkaalla oikeus irtisanoa tämä sopimus päättymään välittömästi ilman irtisanomisaikaa, mikäli asiakas on tyytymätön Solinorin kykyyn tuottaa ohjelmistokehityspalvelua. Asiakkaan purkaessa sopimuksen tyytymättömyyden perusteella, Solinor avustaa omalla kustannuksellaan kehitystyön siirrossa Asiakkaan valitsemalle uudelle palveluntarjoajalle 10 henkilötyöpäivän ajan.
Asiakkaan oikeus vaihtaa henkilöitä

  • Asiakkaalla on oikeus vaihtaa kehitystyöhön osallistuva henkilö, mikäli Asiakas on tyytymätön henkilön työpanokseen.

LATAA SOPIMUS KOKONAISUUDESSAAN TÄÄLTÄ 

Pinterest

Muita julkaisuja Solinor Oy:lta