Kasvua Oriflamelle

Ajankohta: 2013

post_image

Lähtötilanne
Oriflame oli asettanut vuoden 2012 tavoitteeksi kohottaa sosiaalisen median ja etenkin yrityksen Facebook-sivun merkitystä markkinoinnissaan. Osana tavoitetta oli tykkääjämäärän tuplaaminen vuoden 2012 aikana ja 20 000 fanin saavuttaminen. Syksyllä 2012 Facebook-tekeminen tuntui kuitenkin jämähtäneen paikoilleen. Sisällöntuotannossa kaivattiin uusia ideoita ja suunnitelmallisuutta. Lisäksi tykkääjämääriin tarvittiin viimeistä sykäystä, jotta vuositavoitteeseen päästäisiin.

Ratkaisu
Dingle aloitti Oriflamen kanssa kolmen kuukauden sparrausjakson, jonka aikana Dinglen Kerttu Takala kävi Oriflamen Facebook-tiimin kanssa kerran kuussa läpi vinkkejä, ideoita ja kehitysehdotuksia Facebook-sivun sisältöjä varten. Tarkastelussa olivat niin menneen kuukauden tekemiset kuin tulevan kuun haasteet. Kukin sparraustilaisuus päättyi konkreettisiin toimintaehdotuksiin, joita asiakkaan oli helppo lähteä toteuttamaan saman tien.

Tulokset
Dinglen ja Oriflamen yhteistyön myötä Oriflame onnistui ylittämään tykkääjämäärätavoitteensa ja saavutti vuoden 2012 loppuun mennessä 27 000 tykkääjää. Tavoitteen saavuttamisessa merkittävässä osassa olivat myös suunnittelemamme ja toteuttamamme Mitä laukusta löytyy?- ja Soppasudoku-kampanjat. Fanimäärä kasvoi 49%.

Erityisen arvokkaaksi Oriflame koki sparrauksista saadut konkreettiset toimintaohjeet ja kehitysideat, jotka toivat sisällöntuotantoon uutta virtaa. Sparrauksen koettiin myös parantaneen sisällönsuunnitteluprosessia, kun keskittyminen ohjattiin oikeisiin asioihin. Sparrausta päätettiinkin jatkaa myös tehojakson jälkeen kerran kvartaalissa.

Pinterest

Muita julkaisuja Dingle Oy:lta