Karttasovelluksesta tukea Omaisena etäällä -kampanjaan

Tilaaja: Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry

Ajankohta: 2014

Tagit: Paikkatieto GIS, Webkehitys, Ohjelmistokehitys, Graafinen suunnittelu, Käyttöliittymäsuunnittelu

post_image

Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry halusi saada maanlaajuista näkyvyyttä etäomaishoivan tietoisuuden lisäämiseksi. Aihetta pyrittiin tuomaan esille eri näkökulmista ja eri kanavissa. 


Osana kampanjaa Collapick toteutti selainpohjaisen karttasovelluksen, jolla havainnollistettiin visuaalisesti etäomaishoitajien määrää ja välimatkoja omaisiin. Projektissa toteutettiin myös etäomais-testi, jonka tavoitteena on tunnistaa uusia etäomaishoitajia lisättäväksi kartalle. Testin loi helpon ja käyttäjää osallistavan lähestymistavan tutustua etäomaishoitoon.

Pinterest

Muita julkaisuja Collapick Company Oy:lta