Journalisti – lehti paperilla ja verkossa

Tilaaja: Journalistiliitto

Ajankohta: 2014

Toimittajan yhteyshenkilö: Juha Rekola

Tagit: Markkinointi, Viestintä, Graafinen suunnittelu, Käyttöliittymäsuunnittelu, Sisällönhallinta, Webkehitys, Julkaisujärjestelmä CMS, Järjestöt ja yhdistykset, Valmisohjelmisto, verkkolehti, Verkkosivut

post_image

Keskeisenä ajatuksena oli, että painettu lehti ja verkkolehti voitaisiin uudistaa samanaikaisesti. Tavoitteena oli saada toimiva yhteys toimitusjärjestelmän, paperilehden ja verkkolehden välille, jolloin sisältöjä voitaisiin tuottaa keskitetysti.

Lehtialalla on menossa myllerrys, jonka seurauksena julkaisujen painopiste keskittyy yhä enemmän verkkoon. Myös Journalistiliiton julkaisema Journalisti-lehti on ollut jo pitkään tämän väistämättömän muutoksen kynnyksellä sähköisen median vallatessa tilaa perinteiseltä printtilehdeltä.

Journalistiliitossa tilanteesta on oltu hyvin tietoisia. Liitossa oli jo vuosia pohdittu tapaa modernisoida verkkolehti ja samalla saada se toimimaan yhdessä printtilehden kanssa mahdollisimman vaivattomasti vuosiksi eteenpäin. Aiempi verkkolehden alusta oli hankalasti päivitettävä, hieman vanhanaikainen eikä vastannut ulkoasultaan uusia vaatimuksia. Niinpä tarvittiin uudenlaisia lähestymistapoja.

Keskeisenä ajatuksena oli, että painettu lehti ja verkkolehti voitaisiin uudistaa samanaikaisesti. Tavoitteena oli saada toimiva yhteys toimitusjärjestelmän, paperilehden ja verkkolehden välille, jolloin sisältöjä voitaisiin tuottaa keskitetysti. Lehden käyttämä toimitusjärjestelmä on siinä määrin hintava investointi, että muut järjestelmät haluttiin saada toimimaan sen ympärillä. Tarvittiin siis julkaisualusta, joka olisi mahdollista liittää toimitusjärjestelmään.

Tässä kokonaisuudessa verkkolehdellä on oma erityinen roolinsa – se sisältää sekä paperilehden sisältöä että helposti päivitettävää ajankohtaista sisältöä. Verkkolehden kosmeettisten muutosten lisäksi toimituksen työnteon helpottaminen oli avainkysymys uudistuksessa, sillä ainoastaan järkevillä teknisillä ratkaisuilla voidaan puhtaaseen sisällöntuotantoon keskittyä sen ansaitsemalla tavalla.

Nykyaikaisella teknologialla kohti tulevaisuutta
Journalistiliitto on jo useamman vuoden ajan luottanut Avoinen palveluihin. Myös Journalisti.fi-sivusto päätettiin uudistaa käyttämällä Avoinen tarjoamaa ProcessWire-järjestelmää, vaikka myös muiden toimittajien tarjoamat vaihtoehdot punnittiin huolellisesti. Journalistin päätoimittaja Markku Lappalainen kertoo, että ProcessWire onkin osoittautunut hyväksi valinnaksi. Myös käyttöönotosta selvittiin päivän mittaisella koulutuksella viiden hengen porukalle, joten käytön oppiminen on ollut verraten helppoa.

Toden teolla toimeen ryhdyttiin suunnittelun osalta vuoden 2013 syksyllä ja uudistettu verkkolehti saatiin julkaistua noin vuotta myöhemmin. Avoine tuli mukaan kuvaan 2014 elokuussa, joten projektin tekninen toteutus eteni erittäin nopeassa tahdissa. Hyödyksi oli myös Avoinen kokemus monitoimittajaympäristöstä, sillä sivuston ulkoasun ja konseptin suunnitteli toinen yritys - H1.

Matkan varrella sivuston toimintoihin on tehty monenlaisia tarkennuksia ja parannuksia. Aktiivinen työ saumattoman kokonaisuuden luomiseksi jatkuu edelleen, ja toteutusta odottavia yksityiskohtia on vielä paljon. Kuten Lappalainen toteaa, on järjestelmässä aina jotakin kehitettävää. Lisäksi sen on pystyttävä vastaamaan pitkän aikavälin haasteisiin, joita ei kaikkia voida ennustaa. Uudet haasteet merkitsevät aina myös uusia mahdollisuuksia. 


www.journalisti.fi

Pinterest

Muita julkaisuja Avoine Oy:lta