Johtamistaidot projektipäälliköllä ovat kuin uudet vaatteet keisarilla?

Muutos on yhä tärkeämpi asia sekä yksityisellä että julkisella sektorilla. Organisaatiot joutuvat toteuttamaan rajujakin muutosohjelmia ja – projekteja yhä nopeammin, jotkut osana muutosstrategiaansa ja jotkut pakon edessä. Muutoksen välttämättömyys on selvillä, mutta useinkaan ei se, mitä panostusta ja osaamista muutoksen aikaansaaminen todella vaatii.


Ketterän projektipäällikön johtamistaidot

Kuka sitten yleensä vastaa muutoksen käytännön toteuttamisesta? Teoriassa tietysti ylin johto, mutta kovan työn tekee muutoshankkeen vetäjä, projektipäällikkö. Ja mistä projektipäällikön osaaminen on peräisin? Yleensä ei mistään. Tätä vain ei haluta nähdä, kuten ei niitä keisarin uusien vaatteiden puuttumistakaan.

”Normaali” projektipäällikkö on tyypillisesti vahvan teknisen taustan omaava ammattilainen, jonka tekninen osaaminen yhdistettynä työkokemukseen antaa riittävän pätevyyden tähän tehtävään. Vai antaako? Tämän kaltainen kokenut ammattilainen saattaa olla uransa aikana saanut satoja päiviä teknistä koulutusta (me Tieturilla tiedämme…), mutta ei juuri lainkaan johtamiskoulutusta, korkeintaan päivän tai parin management-puoleen keskittyvän projektinhallintakoulutuksen tms.

Odotusten ja osaamisen ristiriita tällaisissa tapauksissa on suuri, sillä strategisten muutoshankkeiden johtamista pidetään tasoltaan yhtä vaativana työtä kuin ylimpiä linjajohdon tehtäviä. Ristiriita vain korostuu sillä, ettei tällaisen hankkeen vetäjä voi vedota mihinkään auktoriteettiasemaan, vaan hänen täytyy saada ihmiset motivoitumaan ja sitoutumaan hankkeeseensa tai projektiinsa muilla keinoin.

Onnistuneen projektin menestystekijä on innostava ja viestintätaitoinen proikkari

Ennen sanottiin, että projektipäällikkö on ”asioiden johtaja”. Nyt jo ymmärretään, että asioiden toteutumiseksi tarvitaan ihmisten mukaan saamista, mikä taas ei onnistu ilman ihmisten johtamisen ja muutosjohtamisen perustaitoja. Näihin kuuluvat esim. viestinnän ja vuorovaikutuksen perusteiden ymmärtämien ja kyky soveltaa niitä omassa henkilökohtaisessa johtamistyylissä erilaisissa johtamistilanteissa.

Jokainen johtaja on erilainen, ja ollakseen uskottava, ei voi kovin paljoa teeskennellä, johtajuuden kehittämisen on alettava oman persoonan ja omien kykyjen ja vuorovaikutustapojen ymmärtämisestä. Hyvä johtajuus lähtee kyvystä johtaa itseään ja aikaansaada sen avulla motivoitumista ja sitoutumista tiimeissään ja sidosryhmissään.

Kehitä osaamisesi huippuunsa projektikoulutuksessa

Me Tieturissa olemme viime aikoina lisänneet erilaisia mahdollisuuksia kehittää projektityötaitojasi erityisesti ihmisten ja muutoksen johtamisessa. Täysin uudistetussa Project Champion 2.0 -projektijohtamisen koulutuksessa on itse kovan projektinhallinta osaamisen lisäksi vahva painotus juuri ihmisten (sekä muiden että oman itsensä) johtamiseen liittyvissä taidoissa - tähän olennaisesti liittyvää viestintää unohtamatta. Tämän kattavan lippulaivatuotteemme lisäksi meillä on myös tarjota eripituisia, fokusoituja ihmisten johtamis- ja muutosjohtamisvalmennuksia, esim. Muutoksen toteuttaminen onnistuneesti hankkeen kautta tai Taitavan projektipäällikön leadership-taidot.

Hyvät projektipäällikön tai hankejohtajan johtamistaidotkaan eivät aina takaa muutoshankkeen onnistumista, vaan ylemmällä johdolla on oltava tässä vahva panos. Tämän tukemiseksi tarjoamme yrityskohtaisesti hankesalkkujen hallintaan ja ohjausryhmätyön tehostamiseksi erilaisia valmennuksia puolen päivän mittaisesta alkaen. Hankkeen ja projektin vetäjien henkilökohtaista mentorointia ja yksittäisiin hankkeisiin kohdistuvaa konsultointia on hyvä yhdistää perusvalmennuksiin, silloin kun halutaan varmistaa onnistuminen laadukkaan johtajuuden avulla.


Pertti Olamaa
Senior Consultant

Bloggaus Johtamistaidot projektipäälliköllä ovat kuin uudet vaatteet keisarilla?
Lisätietoja: Siirry yrityksen profiiliin Tieturi:n kotisivulle
Tagit
Jos tarjontatagi on sininen, pääset klikkaamalla sen kuvaukseen
Projektinhallinta
Asiantuntijapalvelut
Johtamistyö
Koulutus
 
Pinterest

Asiantuntijat ja yhteyshenkilöt

Osaajia ja yhteyshenkilöitä ei ole vielä kuvattu, tai premium-profiilia ei ole aktivoitu.

Muita julkaisuja Tieturi:lta

Digitalisaatio & innovaatiot blogimedia

Seuraa Digitalisaatiokentän kehittymistä Suomen johtavien asiantuntijoiden haastatteluja ja asiantuntijakirjoituksia lukemalla

Lisätty todellisuus etäneuvonnassa yhdistettynä älykkääseen asiantuntijaportaaliin auttaa teollisuuden huoltotöissä
Suksee.fi -verkkovalmennus on Inbound-markkinoinnin taidonnäyte
It- ja ohjelmistoyritysten markkinointi 2018 ja alan liiketoiminnan rakennus digiaikana