Johdon työpöytä ja tuloskortti - Case RAY

Tilaaja: Raha-automaattiyhdistys

Tagit: BI ja raportointi, Analytiikka, IBM, Asiantuntijapalvelut, Konsultointi

post_image

Lähtökohta


RAY:n liiketoiminnan laajeneminen sekä tietomäärän kasvaminen ja monipuolistuminen eri järjestelmissä lisäsi liiketoimintatietojen seurannan tarvetta.
Aiempi raportointijärjestelmä tuotti raportteja lähinnä operatiivisiin tarpeisiin. Ylemmän tason yhteen kokoavaa raportointijärjestelmää ei ollut.
RAY otti käyttöön tuloskortit osaksi ohjausjärjestelmää. Tuloskortteja ylläpidettiin manuaalisesti PowerPoint-tiedostoissa.

Ratkaisu
Rongo suunnitteli ja toteutti RAY:lle johdon työpöytä -raportointiratkaisun, josta loppukäyttäjät näkevät nopeasti yleiskuvan liiketoiminnan tilanteesta havainnollisten raporttien avulla. Ratkaisun lähtökohtana oli keskitetyn tietovaraston hyödyntäminen ja sen laajentaminen johdon työpöydän tarpeisiin.

Lisäksi Rongo rakensi RAY:lle tuloskorttityökalun, jolla pystyy tarkastelemaan strategisesti keskeisiä liiketoiminnan mittareita asetettuja tavoitteita vasten.

Hyödyt
  • Tuloskorttien hyödyntäminen osana RAY:n ohjausjärjestelmää
  • Monikäyttöiset raportit sopivat useiden käyttäjäryhmien tarpeisiin
  • Järjestelmää voidaan helposti laajentaa sekä tietosisältöjen että tietomäärien osalta
  • Tietojen yhtenäistäminen parantaa tietojen saatavuutta ja hyödyntämistä
  • Manuaalisten työvaiheiden väheneminen

Lue koko Case tarina: http://www.rongo.fi/wp-content/uploads/2014/09/Case_A4_2sivua_RAY.pdf 

Pinterest

Muita julkaisuja Enfo Rongo Oy:lta