Jarkko Iitiä - Visma Solutions

Visma auttaa asiakkaitaan pärjäämään paremmin kansallisessa ja kansainvälisessä kilpailussa. Koska Suomessa työn tekemiseen sekä palveluiden ja tuotteiden tuottamiseen liittyvät kustannukset ovat korkeita, yritykset pystyvät kasvattamaan kilpailukykyään automatisoimalla liiketoimintaan liittyvät prosessit ja niiden eri välivaiheet mahdollisimman kattavasti.

Automatisaation ansiosta säästetään aikaa tuottavan työn tekemiseen, vähennetään virheiden määrää sekä tuodaan tieto liiketoiminnan ohjausta ja päätösten tekoa varten reaaliaikaiseksi.

Netvisor tarjoaa talouden ohjaamiseen ja taloushallintoon liittyviä palveluita, ja Severa projektien ohjauksen palveluita. Näiden lisäksi asiakkailla on usein omia tuotannon- ja toiminnanohjausjärjestelmiä, joiden välinen tieto pitää saada liikkumaan.

Kalliiden ja pitkien integraatioprojektien tekeminen ei ole nykyisin kannattavaa, sillä usein tarvittava tieto voi olla yksittäisiä rivejä esimerkiksi laskutusta varten. Flashnoden palvelu sopii tähän, koska se on kustannustehokas, nopea käyttöönottaa, helppoa, ja siihen ei liity ylläpitovaatimuksia.


Jarkko Iitiä, Visma Solutions

Pinterest

Muita julkaisuja Flashnode Oy:lta